Comodo SSL

מצגת לצפיה עצמית: יעילות ובטיחות החיסונים

  • הדפסה
dvd tenpenny small

מצגת זו מסכמת את הרצאתה של דר' שרי טנפני: מה שהמרכז לבקרת מחלות מדווח והמדע חושף. 60 שקפים ובהם משולבים נתונים ודבריה של דר' טנפני, על יעילות  ובטיחות החיסונים.
לצפיה במצגת