Comodo SSL

האם יש צורך בחיסונים: "העולם הבוקר", ערוץ 2, יולי 2012

לקראת דיון בבית המשפט בעתירה של העמותה למתן מידע על חיסונים נגד המדינה בדרישה לבטל את התניית קיצבאות הילדים בחיסונים, פורסמה כתבה בעיתון "ידיעות אחרונות" המזהירה את הציבור מפני מחלות החוזרות בגין כיסים של בלתי מחוסנים במקומות שונים בארץ. הכתבה עוררה דיון ציבורי ובו סוקר נושא החיסונים בתקשורת.

מור סגמון מהעמותה למתן מידע על חיסונים וד"ר צחי גרוסמן, מזכ"ל איגוד רופאי הילדים, רואיינו בתכנית הבוקר "העולם הבוקר" בהנחייתם של הילה קורח ואברי גלעד, ערוץ 2