Comodo SSL

חיסוני השפעת: תכנית הבוקר של אורלי וגיא, ערוץ 10, ינואר 2017

יו"ר העמותה למתן מידע על חיסונים, מור סגמון, וד"ר איתי גל, באולפן תכנית הבוקר של אורלי וגיא: חיסוני השפעת - האם יעילים? ינואר, 2017.