Comodo SSL

זריקת עונשין: התניית קיצבאות ילדים בחיסונים, ידיעות אחרונות, פברואר 2011

קיצוץ בקצבאות הילדים להורים שאינם מחסנים את ילדיהם לפי התכנית המומלצת: ההכרעה עוברת לבג"ץ

Bagatz noambarkan24 1

Bagatz noambarkan24 2

Bagatz noambarkan24 3