Comodo SSL

איך יודעים מהן תופעות הלוואי האפשריות כתוצאה מהחיסונים?

מאחר ובקרב ילדים מסויימים ייתכנו תופעות לוואי לאחר מתן חיסון, ישנה חשיבות גדולה מאד לעירנות ההורים להתנהגות התינוק לאחר קבלת חיסון, בוודאי בשבועות שלאחר קבלת החיסון.

אם לא ניתן לסמוך על מבדקי הבטיחות טרום אישור חיסונים חדשים לשיווק, איך ידעו ההורים איזו התנהגות אצל ילדם עשויה ללמד על תגובה אפשרת לחיסון?

 

עלון היצרן

יצרני החיסונים מחוייבים לרכז דיווחים על תופעות לוואי הנאספים לאחר שיווק החיסון לציבור. עלון היצרן המלווה את החיסון עשוי לפרט מהן תופעות הלוואי המדווחות. ניתן לעיין בעלוני יצרני החיסונים הניתנים בישראל.

 

מרכיבי החיסונים

ישנן תופעות לוואי אופייניות לחיסונים מסויימים. כך למשל, חיסונים חיים עלולים לגרום למחלה עצמה (כמו חצבת, החיסון הישן נגד פוליו) או להעביר וירוסים מבעלי החיים אשר רקמותיהם שימשו בתרבות החומר הפעיל בחיסון (כמו במקרה של חיסוני הרוטה). בצד אלה, ישנם מרכיבים המצויים בחיסונים שונים אשר רעילותם מבוססת, ולפיכך רשימת מרכיבי החיסון עשויה ללמד על תופעות לוואי אפשריות. אלומיניום, למשל, חומר רעיל למערכת העצבים, מצוי כמעט בכל חיסוני השגרה.

 

פיצוי נפגעי חיסונים

תכנית הפיצויים של נפגעי חיסונים בארה"ב מפרטת מהן הפגיעות המוכרות כקשורות עם חיסונים לצורך הגשת תביעת פיצויים.

 

תופעות לוואי שונות מצויינות באתר זה, למשל בדף המפרט את נזקי החיסונים.