Comodo SSL

כיצד מוערכת בטיחותם של החיסונים - סקירת עלון היצרן

סקירה של מחקרי חיסון ה "פרבנר" (פנוימוקוק)

* כל הנתונים כאן לקוחים מעלון היצרן.

** כל המחקרים הרשומים כאן לא כללו ילדים שלא היו בריאים – בערך 60% מהאוכלוסייה הכללית של פעוטות וילדים, אשר לא היו מתקבלים למחקר בטיחות החיסון.

*** חיסונים נבדקים על בעלי חיים בתחילה, אבל לא נבחנה הרעילות היות והם הניחו שזה בטוח. להלן לינק לדיונים של הסוכנות למזון ותרופות (FDA) הנוגעים לנושא זה. מתוך המסמך:

 באופן היסטורי, הנחת הבטיחות הלא קלינית לחיסונים מונעים, אינה כוללת לעיתים קרובות, מחקר רעילות במודל החיות. זאת משום שחיסונים לא "נתפסו" כרעילים באופן אינהרנטי, וחיסונים ניתנים במנות מוגבלות למשך חודשים או אפילו שנים. (ראה עמוד 11-12 ).

 **** ראה הערה בתחתית העמוד בנוגע ל"מדוע 'פלסבו' במחקר הבטיחות אינו פלסבו כמו מי מלח או מי סוכר אלא תרכיב של חיסונים אחרים".

 

HIB [דלקת קרום המוח]

 

בטיחותו נוסתה על ידי מתן חיסון acthib לקבוצה אחת [הנבדקת], וקבוצת הביקורת קיבלה חיסון נגד צהבת B עם DTP.

מתוך עלון המצורף לאריזה (עמוד 7):

במחקר קליני בארה"ב, באופן אקראי כפול סמיות, חיסון acthib ניתן בו זמנית עם DTP ליותר מ-5000 פעוטות, וחיסון צהבת B ניתן עם DTP למספר דומה.

במחקר רחב זה, נרשמו מקרי מוות בעקבות תסמונת מוות העריסה (SIDS ) וגורמים אחרים אך ללא הבדל בין שתי הקבוצות.

ב-48 השעות הראשונות העוקבות למתן החיסון, נרשמו שני התקפים ודאיים ושלושה התקפים אפשריים אחרי מתן act hib ו- DTP בהשוואה למתן צהבת B ו- DTP ללא acthib. שיעור זה של התקפים העוקבים למתן acthib ו- DTP לא היה גדול יותר מהדיווח הקודם, בפעוטות שקיבלו DTP לבד. (עיין בעלון המוצר ל-AVP DTP). תגובות שליליות אחרות שדווחו עם מתן המופילוס B המשולב, כוללות; אורטיקריה, התקפים, סרפדת, אי ספיקת כליות, ותסמונת ג'יליאן באר (GBS). לא בוסס קשר של סיבה ותוצאה בין האירועים הנ"ל והחיסונים.

בסיכומו של דבר, קבוצה א' קיבלה hib ו-DTP (חיסון שעלת תאי, חיסון מאוד תגובתי - אינו משווק יותר בארה"ב). קבוצה ב' קיבלה צהבת B ו-DTP . תגובות החיסון הושוו בין שתי הקבוצות; שתי הקבוצות דיווחו על תסמונת מוות בעריסה (SIDS ) והתקפים שיוחסו ל-DTP היות ותגובה זו דווחה כבר בעבר בקשר לחיסון זה. בנוסף, אף לא אחת מהתגובות השליליות ש"במקרה" נצפו אצל הפעוטות האלו, שקודם לכן היו בריאים, במהלך ניסוי זה, נחשבה כאילו נגרמה ע"י החיסון. בהתבסס על מידע זה, חיסון הActHib- נקבע בטוח.

 

DTaP [דיפתריה-טטנוס-שעלת]

טריפדיה (DTaP) סנופי פסטר

קבוצה אחת קיבלה טריפדיה DTaP וקבוצת הביקורת קיבלה חיסון תאי DTP תוצרת אוונטיס (AvP) (עמ' 6 מעלון המצורף למוצר):

 במחקר השוואתי כפול סמיות, שנערך בארה"ב 673 פעוטות קיבלו באופן אקראי 3 מנות של חיסון הטריפדיה או חיסון שעלת DTP תאי תוצרת AvP (טבלה 2).

נתונים וודאיים זמינים עבור 672 פעוטות, כולל 505 שקיבלו חיסון טריפדיה ו-167 שקיבלו חיסון שעלת DTP תאי. במעקב על כל שלשת המנות, שיעור כל הדיווחים על תגובות מקומיות שנרשמו: חום מעל 40 מעלות, רגיזות, עייפות (נמנום) ואנורקסיה היו פחותות באופן משמעותי אצל הפעוטות שקיבלו את חיסון הטריפדיה. שיעור התגובות בדרך כלל עלה ב-24 השעות הראשונות, ואז ירד באופן ניכר במהלך היומיים הבאים.

ירידה דומה בתופעות הלוואי נראתה במחקר כפול סמיות אקראי שנערך בארה"ב על ידי NIH (המכון הלאומי לבריאות) כשחיסון הטריפדיה הושווה לחיסון שעלת DTP תאי של מעבדות 'לדרל' lederle.

DTaP הוא הגרסה הלא-תאית של חיסון ה DTP. לחיסון השעלת התאי היו תופעות לוואי רבות והיה צורך לשנותו.

המחקר הזה מראה שתופעות הלוואי מחיסון ה DTaP החדש אינן רבות כמו ב DTP (המוחלף). היינו מקוים כך. האם זה אמנם מוכיח להורים שחיסון ה DTaP בטוח?

 

Infranix (DTaP) Glaxo

קבוצת הביקורת קיבלה DTP או שלא הייתה קבוצת ביקורת כלל.

בסביבות 92,000 מנות של אינפאנריקס ניתנו במחקרים קליניים. במחקרים אלו 28,749 פעוטות קיבלו אינפאנריקס בשלב הראשוני של המחקרים, 5,830 ילדים קיבלו אינפאנריקס כמנה רביעית העוקבת לשלוש מנות של אינפאנריקס, ו-511 ילדים קיבלו אינפאנריקס כמנה חמישית העוקבת ל-4 מנות של אינפאנריקס. בנוסף 439 ילדים קיבלו אינפאנריקס כמנה רביעית לאחר 3 מנות של חיסון DTP תאי, ו-169 ילדים קיבלו אינפאנריקס כמנה חמישית לאחר 4 מנות של חיסון DTP תאי. במחקרים השוואתיים, 4 המנות הראשונות של אינפאנריקס הראו תסמינים מקומיים וסיסטמיים מועטים, השכיחים ומשויכים לחיסון ה DTP התאי.

במחקר השוואתי אקראי כפול סמיות שנערך באיטליה, נתוני בטיחות ב 3 מנות בסדרה הראשונית זמינים עבור 4,696 פעוטות שקיבלו לפחות מנה אחת של אינפאנריקס, ו-4,678 פעוטות שקיבלו לפחות מנה אחת של חיסון DTP תאי ברישיון ארה"ב המיוצר ע''י מעבדות קונאוט (Connaught) בע"מ. כל תופעות הלוואי השכיחות היו בתדירות פחותה לאחר חיסון עם אינפאנריקס בהשוואה לחיסון ה DTP התאי, אחרי כל אחת מ 3 המנות.

 

HPV [סרטן צוואר הרחם]

גרדסיל (HPV) תוצרת מרק: בקבוצת הגרדסיל היו 5,088 נבדקים. הסיבה בשלה אני מציין את מספר הנבדקים תתבהר כשתקראו את השורות הבאות:

קבוצת הביקורת הראשונה קיבלה פלסבו המכיל אלומיניום (3,470 נבדקים), קבוצת הביקורת השנייה קיבלה פלסבו [נקי] המכיל סלין (מי מלח) (רק 320 נבדקים), את ההשוואה של תופעות הלוואי הקלות, מרק הציגה עבור שתי קבוצות הפלסבו, בה רואים בבירור אילו תופעות לוואי התרחשו בקבוצת הסלין ואילו התרחשו בקבוצת האלומיניום. אולם, בהשוואת נתוני תופעות הלוואי החמורות, מרק חיברה את שתי קבוצות הפלסבו יחדיו ואז השוותה את שיעור תופעות הלוואי כמקשה אחת לקבוצת הגרדסיל.

הם לא חשפו את ההבדל בתופעות הלוואי החמורות בין קבוצת הפלסבו שקיבלו אלומיניום לבין קבוצת הפלסבו שקיבלה סלין.

מדוע אנו חושבים שזה חשוב? מה זה היה מוכיח אם קבוצת הפלסבו המכיל אלומיניום הייתה מעלה את תופעות הלוואי באופן משמעותי יותר מקבוצת הפלסבו המכילה סלין? מה זה היה מוכיח אם המספרים הללו היו משקפים סטטיסטית את שיעור תופעות הלוואי החמורות בהשוואה לקבוצת הגרדסיל? מהם הרכיבים העיקריים בגרדסיל? האם אחד מהם הוא אלומיניום?

 

Hep B [דלקת כבד נגיפית מסוג B]

ENERGIX B (hep B) Glaxo 

 קבוצת הביקורת קיבלה חיסונים המופקים מפלסמה. החיסון המדויק שניתן לקבוצת הבקרה לא נחשף.

 עשרה מחקרים כפולי סמיות המערבים 2,252 נבדקים, לא הראו כל הבדל משמעותי בתדירות או בחומרה של תופעות הלוואי שנצפו בין חיסון הenergix-b לבין החיסון המופק מפלסמה.

ב-36 מחקרים קליניים, סך כולל של 13,495 מנות של energix-b  ניתנו ל-5,071 מבוגרים וילדים בריאים שבבדיקת דם נמצאו ללא עדות להפטיטיס B, ויילודים בריאים. כל הנבדקים נוטרו למשך 4 ימים לאחר מתן המנות.

Recombivax HB (hep B) Merck

חיסון זה לא נבדק לבטיחות תוך שימוש בקבוצת בקרה.

ב 3 מחקרים קליניים , 434 מנות של Recombivax HB (חמישה מק"ג) ניתנו ל-147 פעוטות וילדים בריאים (עד גיל 10) שנוטרו למשך 5 ימים אחרי כל מנה.

במחקר שהשווה בין מקבלי שלוש המנות (5 מק"ג) עם מקבלי שתי המנות (10 מק"ג) של Recombivax HB אצל מבוגרים, הסך הכולל של היארעות תופעות הלוואי היה בדרך כלל דומה.

בקבוצת מחקרים, 3,258 מנות של Recombivax HB, (עשרה מק"ג) ניתנו ל-1,252 מבוגרים בריאים שנוטרו למשך 5 ימים לאחר כל מנה.

ובכן, הם קיבלו 3 מנות והיו להם מספר זהה של תופעות לוואי כמו לאלו שקיבלו 2 מנות (לאחר 5 ימי מעקב) או שהם הושוו לחיסון פלסמה מסתורי ולא הראו שום שינוי בתופעות הלוואי. מחקר זה עבר ונחשב בתור הוכחה שחיסוני הפטיטיס B הם בטוחים.

 

MMR2 [חזרת-חצבת-אדמת]

MMR2 MERCK

קבוצת הביקורת קיבלה חיסון נגד מחלה אחת, או נגד שתי מחלות, המכיל חצבת, חזרת או אדמת.

בעצם עשו השוואה של החיסון כנגד עצמו. למשל קבוצה א' קיבלה MMR2 וקבוצת הביקורת קיבלה חיסון בודד של חצבת, חיסון בודד של חזרת, חיסון בודד של אדמת, או שילוב של שניים מאלו.

Pneumococcal

Prevnar (Wyeth)

החלק הארי של המחקר הבטיחותי עם פרוונר בא מהמחקר של NCKP שבו 17,066 פעוטות קיבלו 55,352 מנות של פרוונר, לצד חיסוני שגרה אחרים לילדים במהלך אפריל 1998.

'חיסוני השגרה האחרים לילדים' היו DTaP ולקבוצת הביקורת ניתן חיסון נגד דלקת קרום המוח (המאוחה).

Polio [פוליו]

IPOL (inactivated polio) Sanofi

חיסון הפוליו המומת ניתן באותו המועד בו ניתן חיסון ה DTP, להלן הממצאים:

היות וחיסון IPV (הפוליו המומת) ניתן במיקום אחר אך במקביל עם חיסון דיפטריה טטנוס ושעלת (DTP), התופעות הסיסטמיות שנצפו לא יכולות להיות משויכות לחיסון ספציפי. בכל אופן, שיעורן וחומרתן של תופעות סיסטמיות אלו ניתנות להשוואה עם התופעות שדווחו בעקבות חיסון ה DTP שניתן ללא הפוליו IPV .


**הערת המחבר: אנשים רבים העלו את הסוגיה של "אמנת הלסינקי" והשלכותיה בתשובה לסוגיה הנוגעת לשימוש בפלסבו במחקרי בטיחות. האמנה מגבילה את השימוש בפלסבו בקבוצת הביקורת אם יש כבר טיפול "מוכח" אחר, (או אז שימוש בפלסבו ייחשב כמניעת טיפול במקום מתן 'טיפול מוכח', לפיכך אתה מוכרח להשוות 'טיפול חדש' ל 'ישן' או לטיפול קיים כשיש טיפול מוכח במקום).

בכל אופן, פרשנות אחרת לכך היא הכוונה שפלסבו [נקי] יכול להינתן במחקרי בטיחות אבל לא במחקרי יעילות.

אם כך אנחנו לא רואים הוכחה שחיסון X הוא בטוח, מה שמחקרים אלו מוכיחים זה שחיסון X הוא בטוח יותר מחיסון אחר.

קריאה נוספת: כיצד נבדק חיסון חדש?