Comodo SSL

מאמרים

הודו: פי 12 יותר שיתוק ילדים בעקבות החיסונים

מאז החלה תכנית החיסונים נגד פוליו לפני עשור בהודו - עלה פי שתיים-עשרה שיעור הילדים הלוקים בשיתוק.

התכנית, חלק מקמפיין החיסונים של קרן ביל ומלינדה גייטס, מחסנת אוכלוסיות בעולם השלישי בחיסון האוראלי, הזול יותר, אשר ידוע כגורם לשיתוק בעצמו. בשנת 2011, נרשמו בהודו 47,500 מקרי שיתוק חדשים. ד"ר פוליאל: ניתן לקשור את העליה במקרים המדווחים ישירות לעליה בכמות המתחסנים נגד פוליו בעשור האחרון.

מקור: חדשות Digital Journal