Comodo SSL

מאמרים

ארה"ב: רופאים ממליצים על פיצול חיסון MMRV לטובת פחות תופעות לוואי

מחקר: רופאים בארה"ב לא ידעו שמספר תופעות הלוואי (פרכוסים) של חיסון ה MMRV (חזרת-חצבת-אדמת-אבעבועות רוח) הניתן בישראל גבוה יותר ממתן שני חיסונים נפרדים: MMR לחוד ו אבעבועות רוח לחוד. לאחר שהרופאים דווחו על הבדל זה - רק 20% מרופאי הילדים ו 7% מרופאי המשפחה אמרו שימליצו על חיסון ה MMRV לתינוק בריא בגיל 12-15 חודשים.

 

בתחילת המחקר התברר ש 29% מרופאי הילדים ו 74% מרופאי המשפחה כלל לא ידעו על הסיכון המוגבר לפרכוסים של חיסון ה MMRV בהשוואה לשני חיסונים נפרדים (הניתנים באותו הביקור): MMR + V.

הגורם המשמעותי בהחלטת הרופאים על איזה חיסון להמליץ בין שתי החלופות הנ"ל היה המלצות אגודת רופאי הילדים ואגודת רופאי המשפחה.

מסקנות החוקרים מהמחקר: "לאחר קבלת מידע על הסיכון לפרכוסים לאחר חיסון ה MMRV, רופאים מעטים דווחו שימליצו על מתן חיסון MMRV לתינוק בריא בגיל 12-15 חודשים".