Comodo SSL

מאמרים

מומחים: טיוח נרחב של מקרי מוות מחיסון באסיה

מדענים, רופאים ושר בריאות לשעבר בהודו: ארגון הבריאות העולמי אחראי לטיוח נרחב לאחר שהחיסון המחומש הניתן במדינות אסיה גרם למקרי מוות

אסיה: מספר תינוקות מתו ורבים סבלו תופעות לוואי מהחיסון המחומש: דיפתריה-טטנוס-שעלת-צהבתB-דלקת עוצבהB.
הרשויות הפסיקו את מבצע החיסון לעת עתה והעבירו את אצוות החיסונים שגרמו לארועים אלו לאחרונה בוייטנאם לבדיקה.
ארגון הבריאות העולמי טוען שהחיסון נבדק ונמצא בטוח ויעיל לשימוש.
קבוצת רופאים ומדענים, בהם שר בריאות לשעבר בהודו, יצאו בקריאות נגד ארגון הבריאות העולמי בכתב העת BMJ. הם קראו להפסקת החיסון ההמוני בתרכיב זה והאשימו את ארגון הבריאות העולמי ב "טיוח נרחב", בעדכונו את הקריטריונים להגדרת תופעת לוואי כך שלא יכללו את מקרי המוות האחרונים בסרי-לנקה.
החיסון המדובר, Quinvaxem, אינו משווק בישראל.

מקור: The Examiner