Comodo SSL

מאמרים

הצעת חוק בארה"ב: מחקר אובייקטיבי לנזקי תכנית החיסונים

ארה"ב: חבר הקונגרס ביל פוסיי הניח הצעת חוק לביצוע מחקר אובייקטיבי המשווה את בריאותם של ילדים מחוסנים לבריאותם של ילדים שאינם מחוסנים.

מדווח: הקונגרס, ארה"ב

הצעת החוק שמספרה 1757, הוגשה ביום 25 באפריל, 2013, ובפניה שלושה שלבי חקיקה בטרם תהפוך לחוק מחייב: אישור בית הנברים (הבית התחתון), אישור הסנט וחתימה של נשיא ארה"ב.

בהצעת החוק מציין פוסיי, בין השאר:

 • החיסונים תרמו להפחתת התחלואה ממחלות זיהומיות והינן מכשיר חשוב בהגנה על ילדים בפני מחלות זיהומיות
 • תוצאת בריאות כוללת הינה המכשיר הנכון בבחינת כל תכנית המקדמת את בריאות הציבור, לרבות תחלואה כרונית ותחלואה ממחלות זיהומיות
 • תכנית החיסונים תפחה באופן משמעותי בשנים האחרונות
 • התחלואה הכרונית במחלות שאין לגביהן הסבר, כמו אוטיזם, הפרעות למידה והפרעות נוירולוגיות אחרות, עלתה באופן משמעותי בשנים האחרונות
 • חיסונים בודדים נבדקים לבטיחות, אך מעט מאד נבדק לבטיחות השילוב של חיסונים שונים
 • האסטרטגיה של תכנית חיסונים ילדים אגרסיבית כנגד מספר רב של מחלות זיהומיות, מעולם לא נבדקה בשלמותה כנגד אסטרטגיות חלופיות, לא בהיבט הבטיחות ולא בהיבט התוצאה הבריאותית הכוללת
 • חיסוני ילדים הם הפעולה ההתערבותית הרפואית היחידה הנדרשת ע"י מדינות כל האזרחים על מנת לקחת חלק בחברה האזרחית
 • ניתן יהיה לשמור על אמון הציבור בניהול בריאות הציבור רק אם תכניות ממשלתיות אלה תעמודנה בשני תנאים:
  • הן נבדקות בשלמותן כנגד כל חשש סביר
  • הן נבדקות בשלמותן לתוצאה בריאותית כוללת טובה יותר
 • ישנן כמה אוכלוסיות בארה"ב שבחרו שלא להתחסן המהוות אוכלוסיות טבעיות להשוואת הבריאות הכוללת בין אוכלוסיות אלה לבין ילדים מחוסנים
 • מעולם לא בוצע מחקר השוואתי שכזה
 • לאור הדאגה הציבורית הגוברת מהעליה בהפרעות נוירולוגיות כמו אוטיזם והפרעות אחרות, הצורך בביצוע מחקר שכזה דחוף

הצעת החוק קוראת למזכיר שירותי הבריאות והרווחה, באמצעות הנהלת המכון הלאומי לבריאות, לבצע או לממן מחקר שיענה על השאלות הבאות:

 1. השוואת תוצאת בריאות כוללת, לרבות היעראות וסיכון לאוטיזם, בין אוכלוסיית מחוסנים לאוכלוסיית בלתי מחוסנים בארה"ב;
 2. לקבוע האם חשיפה לחיסונים או למרכיבי החיסונים קשורה עם אוטיזם, תחלואה כרונית או הפרעות נוירולוגיות אחרות

על מזכיר שירותי הבריאות לוודא שמבצע המחקר יעמוד בתנאים הבאים:

 1. יהיה אובייקטיבי
 2. יהיה בעל הכישורים לבצע מחקר שכזה
 3. אינו מועסק ע"י סוכנות ממשלתית
 4. אינו חבר בשום ועדה האחראית לניסוח מדיניות חיסונים
 5. נטול היסטוריה של דיעות מוצקות לגבי תימרוסל בחיסונים או מחלוקת בטיחות החיסונים
 6. אינו מועסק ואינו נהנה ממימון, ישיר או עקיף, על ידי תעשיית התרופות או המרכז לבקרת מחלות ומניעתן (CDC)

מזכיר שירותי הבריאות והרווחה ישאף לכלול במחקר אוכלוסיות שבאופן היסטורי נמנעו מחיסונים, לרבות בני האייימיש, מטופלים במרפאות פרטיות, אוכלוסיות אנטרופוסופיות ואחרות. כמו כן, יבטיח כי הנתונים שיאספו בביצוע מחקר זה יישמרו.

בתוך 120 ימים מתוקף חוק זה תתפרסם קריאה ציבורית להצעות ביצוע המחקר. בתוך 120 ימים נוספים תינתן החלטה ואישור/דחיה של הבקשות המוגשות.