Comodo SSL

מאמרים

יפן: ביטול חיסון וירוס הפפילומה מהתכנית

יפן: רשויות הבריאות ביטלו את ההמלצה על החיסון נגד וירוס הפפילומה (הנקשר עם סרטן צוואר הרחם) חודשיים לאחר שהתווסף לתכנית, בשל ריבוי דיווחים על תופעות לוואי.

מדווח: The Japan Times News

יפן: ההמלצה על חיסון נגד וירוס הפפילומה (הנקשר עם סרטן צוואר הרחם) בוטלה, לאחר דיווחים רבים על תופעות לוואי.
"יש לנטר מקרים אלו באופן מיידי בכדי להבין באופן מדוייק עד כמה נרחבת תופעת (תופעות הלוואי)", אומר מריקו מומוי, יו"ר ועדת הבריאות, העבודה והרווחה, אשר השהה את ההמלצה לחסן.
החיסון התווסף לתכנית המומלצת ביפן באפריל השנה.
מיקה מצופוג'י, המייצגת הורים לנפגעי החיסון, אמרה שמדובר "בצעד גדול להמשך". בתה נתונה בכיסא גלגלים מאז שחוסנה בחיסון זה.
הוועדה הסיקה שלא ניתן לשלול קשר סיבתי בין מתן החיסונים לתופעות הלוואי, לאור הכמות והסמיכות של ארועים אלו. ההיארעות המדווחת עומדת על 245 מקרים למיליון מחיסון הסרווריקס ו 155 למיליון מחיסון הגרדאסיל.
בשנת 2011 הושהה ביפן גם החיסון נגד דלקת קרום המוח (HiB) לאחר ארבעה מקרי מוות.
נוסיף שבישראל אושרו חיסונים אלו להתווסף לתכנית המומלצת בשנת 2007 והם מתוכננים להתווסף לשגרת החיסונים בבתי הספר בשנת הלימודים הבאה.