Comodo SSL

מאמרים

הודו: שבע נערות מתו בניסוי לחיסון סרטן צוואר הרחם, הפרות בוטות של חוקי המדינה

ועדה פרלמנטרית בהודו: ארגון PATH, מטעם קרן ביל ומלינדה גייטס, המממן ומיישם תכניות חיסונים במדינות מתפתחות, הפר הפרות גסות את חוקי המדינה לכל אורך הדרך בניסוי קליני של החיסון נגד סרטן צוואר הרחם HPV, במהלכו מתו 7 נערות. הניסוי הופסק רק לאחר מהומות ועירוב התקשורת.

מחברי הדו"ח מעלים תמיהות על תמיכת הועדה למחקר רפואי בהודו, אשר חתמה על מזכר הבנות להוספת החיסון לתכנית החיסונים שנה לפני שהחיסון אושר לשימוש במדינה, זאת, כאשר לא היה בנמצא שום מחקר עצמאי לבדיקת הרציונל להוספת החיסון. כמו כן, מחברי הדו"ח לא הבינו מדוע דחפה ועדה זו חיסון זה בהתלהבות כה גדולה, כאשר התפקיד לבדיקת חיסונים ואישורם בהודו נתון בידי משרד רגולטורי אחר: "כל הפרשה הזאת מטרידה ומסריחה".

עוד מצאה הועדה אי סדרים בולטים בטפסי ההסכמה מדעת להשתתפות במחקר, בהם חתימות בטביעת אצבעות, תאריכים מאוחרים למועד החיסון, חתימה על ידי החוקרים עצמם, אי התאמה בין השמות לחתימות ועוד. הניסוי בוצע באוכלוסיה חלשה מאד בה חלק מהנבדקים אינם יודעים קרוא וכתוב.

ארגון PATH עומד גם מאחורי מבצעי חיסון הפוליו בהודו, שהביא לשיתוק ומוות של 47,500 ילדים בהודו.

הועדה קוראת לצעדי ענישה משפטיים כנגד ארגון PATH והחמרת הפיקוח על יישום חוקי המחקר במדינה.