Comodo SSL

מאמרים

שופטי בג"צ למדינה: צו על תנאי

בדיון שהתקיים בבית המשפט העליון בעתירתה של העמותה למתן מידע על חיסונים כנגד המדינה, קיבלו השופטים, בראשותה של כב' נשיאת בית המשפט העליון הגב' בייניש, את תביעת העמותה להוצאת צו ביניים נגד החוק המבקש להפחית מתשלום קיצבאות הילדים למשפחות בהן ילדים שאינם מחוסנים לפי תכנית החיסונים של משרד הבריאות.