Comodo SSL

מאמרים

מחקר מטעם רשויות הבריאות בארה"ב: הנקה פוגעת ביעילות חיסון הרוטה, יש לשקול דחיית הנקה בתקופת החיסונים

המחקר השווה בן רמת נוגדנים נגד זני החיסון בחלב אם בקרב אמהות ממדינות שונות ומצא שבקרב אמהות המתגוררות באזורים עניים יותר, כמו הודו, הנוגדנים בחלב האם "מפריעים" לזני וירוס הרוטה אשר בחיסון. המלצתם: לשקול דחיית הנקה עד לאחר גיל מתן החיסונים.