Comodo SSL

מאמרים

שעלת בקליפורניה: מחוסנים נוטים לחלות יותר מאשר בלתי מחוסנים

מחקר המדווח על ממצאי התפרצות שעלת בקליפורניה בשנת 2010 מדווח על שיעור התפרצות גבוה בקרב מחוסנים: 81% מהחולים היו מחוסנים באופן מלא; ילדים בוגרים בגילאים 8 עד 12 חלו יותר מילדים צעירים יותר וההגנה מהחיסון פחתה ככל שהחולים התרחקו ממועד החיסון האחרון שלהם. יעילות ההגנה הקלינית המדווחת: 50% עבור כלל הילדים, 24% עבור ילדים בגילאים 8 עד 12. המדיניות הנשקלת ע"י רשויות הבריאות: עוד חיסונים, גם לכלל בני המשפחה, לא רק לילדים.