Comodo SSL
חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים
חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים חיסונים

מצגת לצפיה עצמית: יעילות ובטיחות החיסונים

dvd tenpenny small

מצגת זו מסכמת את הרצאתה של דר' שרי טנפני: מה שהמרכז לבקרת מחלות מדווח והמדע חושף. 60 שקפים ובהם משולבים נתונים ודבריה של דר' טנפני, על יעילות  ובטיחות החיסונים.
לצפיה במצגת

אתם כאן: Home רופאים מדברים ד"ר שרי טנפני מצגת לצפיה עצמית: יעילות ובטיחות החיסונים