Comodo SSL

הרצאה: חסינות העדר, חצבת ואסטרטגיות לבריאות

ההרצאה עוסקת בנושאים הבאים:
1. חסינות העדר
2. חצבת
3. אסטרטגיות לבריאות: מודל בריאות הציבור מול מודל בריאות אישית
4. המלצות לחיזוק המערכת החיסונית