Comodo SSL

דר' אנדרו וייקפילד - הסיפור המלא

הקשר האפשרי בין החיסונים למגפת האוטיזם שפוקדת את העולם המערבי בשיעורים מפחידים בשנים האחרונות הגיע לציבור הרחב. אין עיתון, ערוץ טלוויזיה או תכנית רדיו שמכבדת את עצמה שלא שילבה איזה אייטם הדן בנושא זה. כך הוא המצב גם במדינות אחרות ובמיוחד בארה"ב ובאנגליה, שם שיעורי האוטיזם הגיעו למימדים מפחידים (אחד מכל מאה ילדים בארה"ב, אחד מכל 58 ילדים באנגליה). הדיון הציבורי בארה"ב סביב שאלה זו סוער במיוחד כפי שדווח בכנס החיסונים הבינלאומי האחרון.

 

לסערה הציבורית הזו, מלבד שיעורי האוטיזם הגואים, אחראי בעיקר אדם אחד: דר' אנדרו וויקפילד. וויקפילד הוביל מחקר בבית החולים בו עבד באנגליה שהצביע על כמה מקרים בהם נגיף חיסון החצבת נמצא במעיים של ילדים אוטיסטים וכי הם סובלים ממחלת מעיים חדשה אותה גילה יחד עם שותפיו למחקר. במסיבת עיתונאים אותה ערך בית החולים, הפנה מנהל בית החולים לוויקפילד שאלה מעיתונאי: האם חיסון ה MMR (המכיל את נגיף החצבת) קשור עם אוטיזם.

מנהל בית החולים ידע מראש מה תהיה תשובתו של וויקפילד, כי הוא אמר לו זאת קודם לכן. באופן ישיר וזהיר ענה וויקפילד שלאור ממצאי המחקר שלו, שפורסם בכתב העת ה Lancet, הוא היה ממליץ להפריד את החיסון המשולב לשלושה חיסונים נפרדים עם מרווח זמן ביניהם. תשובתו זו דנה את וויקפילד להיות השעיר לעזאזאל העולמי שהואשם מאז בתקשורת וע"י כל רופא צייתן בהונאה, עיוות נתונים, קבלת כסף מהילדים אותם חקר לצורך תביעת דין ועוד.

 

 

וויקפילד נאלץ להעתיק את מקום מגוריו מאנגליה לארה"ב עם משפחתו. בישראל במיוחד, גלולת הפלא אותה מעניק כל רופא או נציג הממסד הרפואי כאשר שאלת הקשר בין החיסונים לאוטיזם עולה, מסתכמת באחת הגרסאות של המשפט הזה: "הקשר בין חיסון ה MMR לאוטיזם הועלה ע"י וויקפילד, רופא מושחת שמואשם בהונאה בגין המחקר הזה שלו. מאז נערכו מחקרים בעולם ששללו לחלוטין כל קשר בין החיסונים לאוטיזם. סוף פסוק. סימן קריאה". לצערנו, בישראל לא ניתנת הבמה להצגת הצד האחר, בד"כ, אך אם הגעת לכאן אתה תוכל להיחשף אליו.

בגליון אוקטובר 2009 של כתב העת Autism File, פרסם וויקפילד לראשונה את גירסתו, אותה אנו מביאים במלואה, מילה במילה, בתרגום חופשי לעברית: המאמר המלא.

בינואר 28, 2010, פסקה ועדת השימוע של המועצה הכללית לרפואה באנגליה בעניינם של וייקפילד, מורך וסמית'. פסיקתם מצאה את וייקפילד כמי שנהג בחוסר הגינות ובאופן מטעה במהלך ביצוע המחקר המקורי שלו. פסיקה זו קיבלה תהודה תקשורתית רחבה בכל העולם, ובישראל. ארגון חסון מפרסם את התייחסותו לפרשה כולה:

על חיסונים, אוטיזם, וייקפילד, אינטרסים ואתיקה בתקשורת.

בעקבות פסיקת הוועדה, פירסם דר' וייקפילד את ההודעה הבאה ובשנת 2011 פרסם את ספרו Callous Disregard ובו סקירה מקיפה מלווה בראיות של הפרשה כולה ומי שעומד מאחוריה.