Comodo SSL
בטיחות ויעילות חיסונים
דר' סוזאן האמפריז Dr. Suzanne Humphries, MD
ד"ר סוזן המפריז, רופאה פנימית, מומחית ברפואת כליות (נפרולוגיה), רכשה את השכלתה באוניברסיטת טמפל, פילדלפיה.

בשנת 2011, לאחר 11 שנות עבודה במסגרות רפואה רגילה, עזבה ד"ר המפריז את בית החולים לטובת מחקר הכשלים של פרקטיקת הרפואה הרגילה ובריאות הוליסטית. במיוחד מתמקדת ד"ר המפריז בתחום החיסונים, עליו היא כותבת ומרצה רבות. יחד עם רומן ביסטריאניק כתבה ד"ר המפריז את הספר Dissolving Illusions, הסוקר את ההיסטוריה של המחלות הזיהומיות והחיסונים נגדן.

עדות בסנאט על היעדר חסינות עדר - חצבת ושעלת

המשך קריאה: עדות בסנאט על היעדר חסינות עדר - חצבת ושעלת

אלומיניום בחיסונים ושותפות לדבר עבירה

המשך קריאה: אלומיניום בחיסונים ושותפות לדבר עבירה

מדיניות או יושרה מדעית

המשך קריאה: מדיניות או יושרה מדעית

האם החיסונים עובדים? האם הם בטוחים?

המשך קריאה: האם החיסונים עובדים? האם הם בטוחים?