Comodo SSL
מכתב 200 הרופאים לנשיא טראמפ: הקם וועדה לבדיקת בטיחות החיסונים, מרץ 2017

כ- 200 רופאים ומדענים, וכן עשרות ארגונים בארה"ב, שיגרו לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מכתב, ובו הם קוראים לו להקים וועדה לבדיקת בטיחות החיסונים, לנוכח העדויות המדעיות אודות נזקי החיסונים והעליה המשמעותית בהפרעות נוירולוגיות בקרב ילדים, בצד הגידול בתכנית החיסונים המומלצתמאתיים רופאים ומדענים לנשיא טראמפ: הקם וועדה לבדיקת בטיחות החיסונים

בצעד נדיר שיגרו למעלה ממאתים רופאים, פרופסורים ומדענים מכתב לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ובו הם קוראים לו להקים וועדה בלתי תלויה לבדיקת בטיחות החיסונים.


מרץ, 2017

המקור: http://honestyinmedia.weebly.com/sign-on-letter.htmlגוברים הקולות בעולם המצביעים על קשר בין תכנית החיסונים ההולכת וגדלה לבין מגפת המחלות הנוירולוגיות בקרב ילדים, כפי שעולה ממחקרים רבים. המכתב הבא מהווה ציון דרך משמעותי בדיון הציבורי סביב החיסונים. לא בכל יום משמיעים קולם 200 מומחים בפניה רשמית לנשיא ארה"ב. הרקע לשיגור המכתב: התנגדותם של רופאים לכוונתו של הנשיא טראמפ להקים וועדת בדיקה לבטיחות החיסונים בראשות עו"ד רוברט קנדי.

לקריאת מכתב הרופאים והמדענים לנשיא טראמפ