Comodo SSL

את מי משרת דר' איתי גל, כתב YNET לענייני בריאות?

התייחסות העמותה לכתבתו של דר' איתי גל: "הכנסת החליטה: קנס להורים סרבני חיסון. מוצדק?", Ynet, 16/8/2009

לקראת הכתבה התקשר דר' איתי גל לנציג העמותה למתן מידע על חיסונים על מנת לקבל את התייחסותה. לכאורה ביקש דר' גל, כתב Ynet לענייני בריאות, להציג כתבה מאוזנת המביאה קולות תומכים בצד קולות המתנגדים להחלטת הכנסת האמורה. תחת זאת, דר' גל הפך, השמיט ועיוות את דברי נציג העמותה על מנת לנצל את נושא הכתבה לטובת קמפיין תמיכה בגביע הקדוש: תכנית החיסונים, תוך הצגת העמותה ככת הזויה של מתנגדי חיסונים. נציג העמותה מתקן:

דר' גל מצטט אותי:

המחלות הזיהומיות של המאות ה־18 וה־19 לא נעלמו בזכות החיסונים. כל הנתונים שקראתי מצביעים על כך שהחלק הארי של התמותה אז נעלם עוד לפני שהוכנסו החיסונים לשימוש. לא מצאתי אף נתון מוסמך שאומר שהמחלות נעלמו. זה מיתוס של רופאים

במקום לצטט אותי באמת:

המחלות הזיהומיות של המאות ה־18 וה־19 לא נעלמו בזכות החיסונים. כל הנתונים שקראתי מצביעים על כך שהחלק הארי של התמותה אז נעלם עוד לפני שהוכנסו החיסונים לשימוש. לא מצאתי אף נתון מוסמך שאומר שהמחלות נעלמו בזכות החיסונים. זהו מיתוס שרופאים רבים הולכים שולל אחריו, בתום לב

הפניתי את דר' גל לנתונים המראים את מגמת התמותה מהמחלות הזיהומיות של המאות ה 18 וה 19 על מנת להתרשם ממקורות המידע שלנו, מידע שלא ראינו עד היום שום מידע מוסמך הסותר אותו.

בתשובה לשאלתו איך לא השתכנענו ממקרה התפרצות החצבת בקרב החרדים בהם רבים לא חוסנו, דר' גל מצטט אותי:

ואני מצד שני קראתי כתבות על כך שהייתה התפרצות חצבת דווקא באוכלוסיות מחוסנות. אז מה זה אומר? שהחיסון תורם להתפרצות המחלה או שהוא מגביל את התפרצותה? אני מאמין שהוא תורם להתפרצות

במקום לצטט אותי באמת:

ואני מצד שני קראתי מחקרים על כך שהיו התפרצויות חצבת דווקא באוכלוסיות מחוסנות. אז מה זה אומר? שהחיסון תורם להתפרצות המחלה או שהוא מגביל את התפרצותה? אני מאמין שהוא תורם להתפרצות

הפניתי את דר' גל לכמה מחקרים המראים זאת, ובאותה נשימה ביקשתי לראות את המחקר הישראלי שדיווח על התפרצות חצבת זו (על מנת לדעת בדיוק מה הראו הנתונים על שיעור המחוסנים והלא מחוסנים בקרב החולים ואיך נמדדה "מחוסנות"). פרט לסיסמאות בעיתון על "1,500 נפגעים שלא חוסנו" (פרופ' אשכנזי, בכתבה זו של דר' איתי גל) עדיין לא ראיתי מחקר כזה, כמקובל.

לבסוף, מפנה אלי דר' גל את השאלה הבאה: בעולם הרפואה טוענים שאתם בעצם פועלים כמו כת, שפועלת על סמך אמונה בלבד.

ומצטט את תשובתי:

הממסד הרפואי אוהב לשים לנו כובע של ליצן, ואנחנו מיד הופכים לכת. אבל בכת הזו שלנו חברים הרבה אנשים ברחבי העולם, שמראים לנו מחקרים. אף אחד לא הראה לי נתונים מוסמכים שיסתרו את הטיעונים שלנו

במקום לצטט אותי באמת:

הממסד הרפואי אוהב לשים לנו כובע של ליצן, ואנחנו מיד הופכים לכת. אבל בכת הזו שלנו חברים הרבה רופאים, פרופסורים ומדענים ברחבי העולם, שמראים לנו מחקרים. אף אחד לא הראה לי נתונים מוסמכים שיסתרו את הטיעונים שלהם

יחי ההבדל הקטן...

דר' איתי גל נוקט שורה של צעדים נוספים על מנת לחזק את האמון בחיסונים, לרמוס את מי שלשיטתו מתנגדים להם ("סרבנים", כלשונו) ולנקות את משרד הבריאות מהאחריות להטלת סנקציות (כספיות, בשלב זה) על אלו שלא מקבלים את מדיניות החיסונים שלהם בהכנעה. להלן דוגמאות:

למרות הסטטוס־קוו שעליו החליט משרד הבריאות לשמור, הכנסת דווקא ראתה חשיבות בנקיטת צעדים נגד הורים סרבני חיסון, כותב גל. פרוטוקול ישיבת הכנסת בנושא דווקא חושף שמשרד הבריאות עומד מאחורי יוזמה זו. בתשובה לשאלתו של ח"כ טיבי, עונה לו רביב סובל: זה מאוד פשוט. התהליך התחיל להתגלגל דווקא מפנייה של מנכ"ל משרד הבריאות שפנה אלינו לאור הבעיות שיש בתחום החיסונים... כיוון שמדובר בנושא רב מערכתי שמערב מספר מערכות, הן מבחינת משרד החינוך והן מבחינת משרד הבריאות והביטוח הלאומי, במשרד האוצר נעשתה עבודה שבחנה את כל הנושא הזה ביחד עם המשרדים והתקבלו ההמלצות האלה.

בכתבתו מדווח דר' גל במספר מקומות כי בארה"ב ובמדינות נוספות החילו חובת חיסונים כתנאי לכניסה לגן ובית הספר. זה באמת נותן תחושה של העולם המתקדם לעומת מדינת ישראל המפגרת. דר' גל שכח לדווח שמזה כעשרים שנה בכל מדינות ארה"ב ישנם נהלים להימנעות מהחיסונים על בסיס רפואי, פילוסופי או דתי למעט המדינות הגזעניות והנחשלות ביותר שם, מיסיסיפי ומערב וירג'יניה, שם רק פטור רפואי מתקבל. בחלק מהמדינות, כמו קליפורניה, למשל, זה פשוט לשלוח מכתב לרשויות ובו מצהירים שחיסונים מנוגדים לאמונתם (של ההורים). כמעט בכל מדינה אחרת בעולם המפותח, למעט בלגיה בה חיסון הפוליו הוא חובה, האפשרות הזו קיימת גם כן ולמעשה בפועל אין באמת חובת חיסון באף מקום. יש הפחדה ויש נהלים, אך אין חובה. לאחר ההפחדה באה ההרגעה: משרד הבריאות מיטיב עימנו כי הוא סבור שעדין לא הגיעה השעה לנקוט צעדים דרסטיים שכאלה (לפי שעה...).

למען הסר ספק, בסוף שיחתנו, ביקשתי מדר' גל לציין שארגון חסון שואב מרופאים ומדענים ברחבי העולם, עם חלקם אנו בקשר, ומבסס את המידע אותו אנו מוסרים לציבור על עדויות מדעיות, עמדתם של רופאים וידיעות חדשותיות, כפי שניתן להתרשם באתר של העמותה.

למרות הנסיון של דר' גל להציג את הקיצוץ בקצבאות הילדים להורים המתנגדים לחיסונים כטרנד עולמי שקודם ע"י כנסת ישראל כדי "ליישר קו" עם המתקדמת ביותר במערב, לכאורה, ארה"ב, גם גל יודע כי היטל זה והדיונים שקדמו לו במשרד הבריאות ובכנס איגוד רופאי הילדים האחרון באים על רקע שחיקת אמון הציבור במשרד הבריאות, ירידה בשיעור המתחסנים וענין גובר בעמותה למתן מידע על חיסונים בקרב הציבור. הגדיל לעשות דר' ברק בכנס הנ"ל והציע להטיל סנקציות על רופא בישראל שיעז לצאת נגד מדיניות החיסונים הרשמית. טקטיקה של קידמה לכאורה המסתירה פחד וחזרה לתקופות קודמות לדמוקרטיה לא תשרת את הממסד הרפואי לאורך זמן, עם דר' גל או בלעדיו.

דר' איתי גל כנראה "שכח" שהציבור מצפה ממנו להיות עיתונאי והוא מעדיף להשתמש בתפקידו כשופר של חבריו הרופאים והממסד הרפואי. הרי הוא עצמו מרצה בפני הציבור על חשיבות החיסונים. קשה שלא להרהר על טיבם ואמינותם של שאר דיווחיו של הכתב דר' גל בכתבותיו השונות. דר' איתי גל, אולי תחליט: האם אתה פקיד של הממסד הרפואי או עיתונאי?