Comodo SSL

הורים שלא מחסנים: "אורלי וגיא", ערוץ 10, יוני 2012

לקראת דיון בבית המשפט בעתירה של העמותה למתן מידע על חיסונים נגד המדינה בדרישה לבטל את התניית קיצבאות הילדים בחיסונים, פורסמה כתבה בעיתון "ידיעות אחרונות" המזהירה את הציבור מפני מחלות החוזרות בגין כיסים של בלתי מחוסנים במקומות שונים בארץ. הכתבה עוררה דיון ציבורי ובו סוקר נושא החיסונים בתקשורת.

מור סגמון מהעמותה למתן מידע על חיסונים וחה"כ ד"ר רחל אדטו, יו"ר שדולת הבריאות בכנסת, רואיינו בתכנית הבוקר "אורלי וגיא" בהנחייתם של אורלי וילנאי וגיא מרוז, ערוץ 10