Comodo SSL

פניה לחברי הכנסת: התנגדו לחקיקה המחייבת חיסונים

העמותה למתן מידע על חיסונים וארגון רופאים למען הסכמה מדעת, בראשותה של ד"ר שירה מילר, בפניה למנכ"ל משרד הבריאות וחברי הכנסת: התנגדו ליוזמות חקיקה המבקשות להטיל סנקציות על הורים הבוחרים שלא לחסן לפי התכנית המומלצת, או להתנות כניסה של ילדים שאינם מחוסנים למוסדות חינוך.

למכתב אותו שלחה העמותה ל- 120 חברי הכנסת צורפו המסמכים הבאים:

לקריאת המכתב המלא: העמותה למתן מידע על חיסונים בפניה אישית לכל אחד מחברי הכנסת ה-20.

לקריאת מכתבם של ארגון רופאים למען הסכמה מדעת למנכ"ל משרד הבריאות, מר משה בר סימן טוב: מתנגדים לחקיקה המחייבת חיסונים.

לקריאת מכתבה הפתוח של האימונולוגית ד"ר טטיאנה אוקאניץ' לנבחרי ציבור בנושא: חקיקה בנושא חיסונים.

לקריאת מכתבם של 249 רופאים וחוקרים מהאקדמיה לנשיא דונלד טראמפ: הקם וועדה בלתי תלוייה לבדיקת בטיחות החיסונים.

 

חברי הכנסת התנגדו לחקיקה המחייבת חיסונים

סיכום התנגדות לחקיקה המחייבת חיסונים