Comodo SSL

מדע הרפואה בתחום החיסונים תחת העין הביקורתית של חוקרי קרימינולוגיה

נדמה שהמדע והרפואה הפכו לעוינים לביקורת, ואף תוקפניים כלפי ביקורת, באופנים שהיסטורית מזוהים עם אלימות של אורתודוקסיה דתית פונדמנטליסטית, ואף עם ועדות חקירה כדוגמת האינקוויזיציה בימי הביניים, שמשוכנעות שהן יודעות את "האמת", ודוחות כל ערעור על "אמת" זו ככפירה מסוכנת.

מצטיירת תמונה שלפיה המדע, שעליו אנו אמורים לסמוך, לעיתים נדמה לכאורה כמסע יחסי ציבור, שבמרכזו עומדים יצרני החיסונים (חברות תרופות), סוכנויות הרגולציה והגופים המקצועיים, ועולה החשד שהם אינם נמנעים מ– ,Fake Science מדברור של עובדות שאינן מדויקות או נכונות, ובהכפשת העמדות הספקניות והביקורתיות.

הכותבים מעלים שאלות נוקבות כלפי מדע הרפואה, הדיון הציבורי בנושא החיסונים והתיחסות הממסד הרפואי לביקורת על החיסונים, אגב קריאה בספר, "צבים כל הדרך למטה: חיסונים מדע ומיתוסים".

מאמר מאת נתי רונאל, המחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן, ואתי אלישע, החוג לקרימינולוגיה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל. כתב העת "הרפואה", ספטמבר 2019, כרך 158, חוברת 9.

מדע החיסונים תחת העין הביקורתית של חוקרי קרימינולוגיה

קישור לקריאת המאמר המלא