Comodo SSL

לפני כשלושים שנה, לאחר תביעות רבות של נפגעי חיסונים כנגד יצרני החיסונים, איימו ייצרני התרופות בארה"ב בהפסקת פיתוח הענף. בעזרת השתדלנים שלהם בבית הנבחרים נחקקו שני חוקים: הראשון מגן על יצרני החיסונים מפני תביעות בגין נזקי החיסונים. השני מגדיר תכנית ממשלתית לפיצוי נפגעי חיסונים מתקציב המדינה. מחלקת שירותי הבריאות בארה"ב מפרסמת את עקרונות התכנית, התנאים המאפשרים הגשת תביעת פיצויים, נזקי החיסונים המוכרים לצורך תביעה ודו"חות סטטיסטים על תביעות ותשלום פיצויים. קרא כאן על פרטי התכנית ודו"חות על תביעות ותשלומי פיצויים.

תכנית הפיצויים הלאומית של ארה"ב לנפגעי חיסונים (NVICP)

 

באוקטובר 1988, על בסיס החוק הלאומי לפגיעה מחיסוני ילדים בארה"ב, החלה תכנית הפיצויים הלאומית של ארה"ב לנפגעי חיסונים. בית המשפט לתלונות פדראליות בארה"ב פוסק זכאות לתשלום פיצויים על פי חוק זה. בתכנית זו יש תפקיד לשלוש רשויות ממשלתיות בארה"ב:

המשך קריאה: תכנית הפיצויים הלאומית של ארה"ב לנפגעי חיסונים (NVICP)

סיכום תביעות ופיצוי נפגעי חיסונים בארה"ב

מחלקת שירותי הבריאות בארה"ב מפרסמת דו"חות סטטיסטים אודות התביעות והפיצויים ששולמו לנפגעי חיסונים. הדו"חות הבאים נכונים ליום 5 בנובמבר, 2011. לדו"חות המעודכנים באתר מחלקת שירותי הבריאות בארה"ב.

מדגם קטן של פסיקות פיצויים ע"י בית המשפט הפדרלי בארה"ב ניתן לראות באתר משרד עו"ד זה המפרסם את הפסיקות ללקוחות שלו.

המשך קריאה: סיכום תביעות ופיצוי נפגעי חיסונים בארה"ב

הפגיעות המוכרות לפיצויים בארה"ב

מחלקת שירותי הבריאות בארה"ב מפרטת מהן תופעות הלוואי המוכרות המאפשרות להגיש תביעה לפיצויים.

המשך קריאה: הפגיעות המוכרות לפיצויים בארה"ב