Comodo SSL

מסמך קונצנזוס טיפולי: אפשרויות טיפול ברעילות כספית ומתכות באוטיזם ובלקויות התפתחותיות נוספות

בשנים האחרונות נתגלו חילוקי דעות רבים בנוגע לתפקיד האפשרי שממלאת הכספית כגורם סיבתי במגיפה העולמית העכשווית של אוטיזם. נראה כי ההיבטים המשפטיים והמדעיים לא ייושבו\ייפתרו בעתיד הקרוב, אולם ברגע זה ממש ישנם ילדים אוטיסטים רבים הזקוקים לעזרה עכשיו.

דו"ח הקונצנזוס של המוסד לחקר האוטיזם לניכוי כספית ומתכות אחרות בקרב אוטיסטים