Comodo SSL
  • חסון בתקשורת ( 24 )

    כאן מרוכזים פרסומים והופעות של נציגי העמותה למתן מידע על חיסונים בתקשורת.

  • תגובות לתקשורת ולרופאים ( 3 )

    לעיתים מופיעים באמצעי התקשורת מאמרים על חיסונים המעבירים מסר שאינו נתמך בנתונים. גם רופאים כותבים לפעמים מאמרים שאינם מביאים בחשבון נתונים ומחקרים מסויימים ובכך עלולים להעביר מסר מוטעה. העמותה למתן מידע על חיסונים אינה זוכה לבמה הראויה בדיון הציבורי על החיסונים ולכן מאמרים המציגים נתונים הסותרים מאמרים אלו בדרך כלל לא זוכים להגיע לידיעת הציבור הרחב באמצעות ערוצי התקשורת המקובלים. מאמרים אלו מטעם העמותה למתן מידע על חיסונים מפורסמים כאן