Comodo SSL


יעילות חיסונים

התלבטנו, למדנו, חקרנו ולבסוף החלטנו: לחסן! עכשיו אפשר לישון בשקט בלילה. הבייבי שלנו מוגן. האמנם?

יעילות החיסון מתייחסת לשני מימדים: מניעת התפשטות מחולל המחלה באוכלוסיה ("חסינות העדר") והגנה אישית על המחוסן. מידת ההצלחה בשני מימדים אלו שונה מאד בין החיסונים השונים.

איך מודדים יעילות?

בבסיס עיקרון פעולת החיסון ההנחה שבהצגת מחולל המחלה (אנטיגן) למערכת החיסונית, זו תייצר נוגדנים נגד אותו אנטיגן בדיוק, ובכך תהיה מוכנה להתגונן בפני מחולל מחלה זה כאשר יגיע לביקור נוסף.

מדידת יעילות החיסונים מתייחסת להיבט ההגנה האישי,…

המשך בקריאת המאמר: יעילות חיסונים

ניהול סיכונים בגן הילדים

יעל ויובל בגן הילדים

יעל ויובל מבלים בגן הילדים יחדיו. יעל מחוסנת לפי התכנית המומלצת. יובל לא מחוסן בכלל, או מחוסן לפי תכנית שונה מזו המומלצת. ההורים של יעל חוששים מיובל וההורים של יובל חוששים מיעל. עד כמה החשש מוצדק?

כפי שניתן לראות בתרשים ניהול הסיכונים בגן הילדים, ההחלטה של הוריו של כל ילד חושפת אותו לסיכונים, אישיים ו "עדריים". עד כמה הסיכונים האלו משמעותיים?

 

 …

המשך בקריאת המאמר: ניהול סיכונים בגן הילדים

חסינות העדר

למה אנחנו קוראים חסינות העדר?

מניעת התפשטות מחלה באוכלוסיה, או "חסינות העדר", נקבעת לפי הניסיון המצטבר בשטח. לדברי משרד הבריאות נדרש שיעור התחסנות של כ-90% על מנת למנוע התפרצות של מחלות באוכלוסיה1.

ראשיתה של תיאוריית "חסינות העדר" מקורה בהבחנה של ד"ר הדריך, שבחן התפרצויות חצבת בין השנים 1900-1931, לפיה כאשר 68% או יותר מהאוכלוסיה מחוסנת באופן טבעי כנגד המחלה, אזי גם שאר 32% האחוזים באוכלוסיה לא יחלו…

המשך בקריאת המאמר: חסינות העדר