Comodo SSL

האם החיסונים מיגרו את המחלות הזיהומיות? בחינה אובייקטיבית את הראיות

מאת רומן ביסנטריאניק וד"ר סוזן האמפריז, המועצה הרפואית הבינלאומית בנושא חיסונים

מסוכן להכניס את הציבור אל מאחורי הקלעים. הוא בקלות מתפקח ואז כועס עליך, כי זו הייתה אשליה שאהב.

- וו סומרסט מוהם

ספרי ההיסטוריה הרפואית, כמעט באופן אחיד, מהללים את החיסון. קריאת הספרים הללו , מותירה בקורא רושם, כי במהלך המאה ה-19 ולתוך המאה ה-20 השתוללו מגיפות אלימות, שקטלו אינספור בני אדם וזה,…

המשך בקריאת המאמר: האם החיסונים מיגרו את המחלות הזיהומיות? בחינה אובייקטיבית את הראיות

תפקיד החיסונים במיגור המחלות הזיהומיות בהיסטוריה

המחלות הזיהומיות של המאות ה 18 וה 19 – האם באמת מוגרו בעזרת החיסונים?

אחד מיסודות מדיניות החיסונים המקובלת היום ברחבי העולם המערבי הוא הטענה כי המחלות הזיהומיות של המאות ה 18 וה 19, בכללם, מוגרו בזכות החיסונים. בחינת רשומות הבריאות מארכיוני ממשלות שונות והצלבתן עם מועדי תחילת תכניות החיסון במדינות אלו מראה כי באופן מתמיד, בכל מקום בעולם בו נתוני תחלואה ותמותה אלו תועדו, חוזרת על עצמה אותה המגמה: התמותה , ובמקרים רבים גם התחלואה מהמחלות הזיהומיות, פחתו באופן…

המשך בקריאת המאמר: תפקיד החיסונים במיגור המחלות הזיהומיות בהיסטוריה