Comodo SSL

תכנית החיסונים בישראל

תכנית החיסונים בישראל החלה בשנות החמישים וכללה חיסונים כנגד אבעבועות שחורות, שיתוק פוליו, אסכרה (דיפתריה), צפדת (טטנוס) ושעלת. סך כל החיסונים, לרבות חיסוני דחף, אותם קיבל ילד בשנת חייו הראשונה עמד על שישה, והסתכם בחמישה עשר בגיל שמונה.

תכנית החיסונים הישראלית היא בין המחמירות בעולם וכוללת מספר גבוה של חיסונים בהשוואה למדינות מפותחות אחרות. במדינות רבות באירופה מספר החיסונים בשנת חייו הראשונה של תינוק נע בין 17 ל-21, ביפן עמד מספר זה על 14 עד שנת 2012, לעומת שלושים ושלושה החיסונים הניתנים בישראל. בארה"ב, קנדה ואוסטרליה מספר החיסונים הכולל דומה לישראל, אם כי כולל חיסונים נגד מחלות נוספות המתוכננות להיכנס לשגרת החיסונים בישראל במהלך השנים הקרובות גם כן.

תכנית החיסונים בישראל


מעבר לשיקולי יעילות, תכניות החיסונים בכל מדינה נקבעות משיקולי עלות ונוחות. לדוגמה, החיסון נגד דלקת כבד מסוג B ניתן במדינות מסויימות למעט מאד תינוקות בקבוצת סיכון בלבד, אלא שבדיקת כלל האמהות לברור האפשרות של נשאות להפטיטיס B עולה יותר ולכן מעדיפים בישראל לחסן את כלל התינוקות ולא לבצע את הבדיקה היחסית יקרה. כמו כן, מועדי חיסונים מסויימים נקבעים במקביל למועדי חיסונים אחרים על מנת להבטיח קבלת החיסונים בפחות ביקורים של התינוק בטיפת חלב, מה שמגביר את שיעור ההתחסנות באוכלוסיה. מסיבה זו משולבים תרכיבים נגד כמה מחלות בחיסון בודד אחד. יש לציין כי החל מקיץ 2012, שינה משרד הבריאות את מדיניותו ומאפשר עתה להורים המבקשים לשנות את מועד קבלת החיסון לעשות זאת בעצה אחת עם הרופא.

מידע נרחב ומפורט על המחלות הזיהומיות והחיסונים המומלצים נגדן

לקריאת תדריך החיסונים המפורט של משרד הבריאות


לוח חיסוני השיגרה בישראל, ילדים, שנת 2014

   

המחלה

גיל

שנה ראשונה

שנה שניה

שנה שלישית

בית - ספר

לידה

  1 חודש

  2 חודשים

  4 חודשים

  6 חודשים

  12 חודשים

  18 חודשים

  24 חודשים

  6 שנים כיתה א'

  7 שנים כיתה ב'

  13 שנים כיתה ח'

צהבת B

מנה 1

מנה 2

 

 

מנה 3

 

 

 

 

 

 

פוליו חי-מוחלש

 

 

 

 

מנה 1

 

מנה 2

 

 

 

 

פוליו מומת

 

 

מנה 1

מנה 2

מנה 3

מנה 4

 

 

 

דחף

 

דיפתריה (אסכרה)

 

 

 

 

 

דחף

טטנוס (פלצת)

 

 

 

 

 

שעלת

 

 

 

 

 

המופילוס אינפלואנזה B

 

 

 

 

 

 

 

חצבת

 

 

 

 

 

מנה 1

 

 

מנה 2

 

 

חזרת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אדמת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אבעבועות רוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צהבת A

 

 

 

 

 

 

מנה 1

מנה 2

 

 

 

רוטה

 

 

  2-3 מנות

 

 

 

 

 

 

זיהומים פנוימוקוקים

 

 

מנה 1

מנה 2

 

מנה 3

 

 

 

 

 

נגיף פפילומה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 מנות, בנות בלבד

שפעת

 

 

 

 

שתי מנות לפעוט, מנה שנתית לאחר מכן

זיהום מנינגוקוקי

 

 

 

 

 

 

 

במקרים מיוחדים

                           


לוח חיסוני השיגרה בישראל, מבוגרים, שנת 2014


באפריל 2012 עדכן משרד הבריאות את תכנית החיסונים המומלצת וכלל לראשונה המלצה למבוגרים להתחסן כנגד מחלות ילדים. נוסף על 6 מנות חיסון נגד דיפתריה וטטנוס הניתנות לילדים, ממליץ עתה משרד הבריאות להוסיף עוד שלוש מנות לאחר גיל 18 ומנה נוספת בכל 10 שנים, מהם מנה אחת תכלול גם את רכיב השעלת. מנת דיפתריה-טטנוס-שעלת מומלצת לכל אשה בהריון, בין השבוע ה 27 לשבוע ה 36, ללא תלות במספר המנות שהאשה קיבלה בעבר, לרבות בהריונות קודמים. נוסף על שתי מנות חיסון נגד חצבת-חזרת-אדמת-אבעבועות רוח הניתנות לילדים, ממליץ עתה משרד הבריאות להוסיף שתי מנות נוספות כנגד מחלות אלה לאחר גיל 18. החיסון נגד שלבקת חוגרת מומלץ עתה לבני 60 ומעלה, החיסון נגד שפעת מומלץ בכל שנה ובמיוחד לאנשים בקבוצות סיכון ולנשים הרות בכל שלב של ההריון. החיסון נגד זיהומים פנוימוקוקים מומלץ למבוגרים מעל גיל 65, ולאנשים בקבוצת סיכון גבוהה במיוחד מומלץ חיסון זה גם לפני גיל 65, סה"כ שתי מנות חיסון. לאנשים המשתייכים לקבוצות סיכון ממליץ משרד הבריאות להתחסן גם כנגד צהבת A, צהבת B, זיהום מנינגוקוקי, פוליו ודלקת קרום המוח (המופילוס אינפלואנזה מסוג B).

   

המחלה

גיל

45 - 18 שנים

64 - 46 שנים

+65 שנים

דיפתריה-טטנוס / דיפתריה-טטנוס-שעלת

שתי מנות של חיסון נגד אסכרה ופלצת ברווח זמן של 6-8 שבועות ומנת דחף שלישית 6-12 חודשים לאחר המנה השניה. מנת דחף כל 10 שנים לאחר חיסון ראשוני. אחת המנות תנתן בתרכיב נגד אסכרה, פלצת ושעלת

חצבת-חזרת-אדמת

שתי מנות ברווח זמן של 4 שבועות למי שנולד לאחר 1957

אבעבועות רוח

שתי מנות ברווח זמן של 4 שבועות למי שנולד בשנת 1993 ואילך. לנולדים לפני 1993, החיסון מומלץ לקבוצות בסיכון שלא חוסנו בשתי מנות החיסון או שאין להם תיעוד מעבדתי על חסינות נגד אבעבועות רוח, או שלא חלו בעבר באבעבועות רוח או בשלבקת חוגרת

שלבקת חוגרת

 

מנה אחת לאחר גיל 60

נגיף פפילומה

שלוש מנות בין הגילאים 18 עד 45 שנים. המנה השניה 1-2 חודשים לאחר המנה הראשונה. המנה השלישית 6 חודשים לאחר המנה השניה

 

שפעת

מנה אחת בכל שנה

צהבת A

לקבוצות סיכון בלבד: שתי מנות ברווח זמן של 6 - 12 חודשים

צהבת B

לקבוצות סיכון בלבד: שתי מנות ברווח זמן של 4 שבועות, מנה שלישית תינתן 5 חודשים לאחר המנה השניה

זיהומים פנוימוקוקים

לאדם שחוסן לפני גיל 65 שנים מומלצת מנה שניה אחרי גיל 65 שנים לאחר שחלפו 5 שנים לפחות לאחר המנה הראשונה, בתרכיב PPV23.

אנשים המשתייכים לקבוצות סיכון בלבד: שתי מנות חיסון חיסון בכל גיל בתרכיב מצומד PCV13 או בתרכיב פוליסכרידי PPV23

זיהום מנינגוקוקי

לקבוצות סיכון בלבד: שתי מנות ברווח זמן של 4 שבועות, מנה שלישית תינתן 5 חודשים לאחר המנה השניה

פוליו

לקבוצות סיכון בלבד: שתי מנות ברווח זמן של 6-8 שבועות. מנה שלישית תינתן 6-12 חודשים לאחר המנה השניה, אם סדרת החיסון הראשוני ניתנה לפני גיל 18. אין צורך במנה שלישית באם ניתנה סדרת חיסון לאחר גיל 18

המופילוס אינפלואנזה B

לקבוצות סיכון בלבד: מנה אחת

                           

 

החיסון

המחלות

יצרן ושם מסחרי
(קישור לעלון היצרן)

הערות

HBV

תרכיב נגד דלקת כבד B

Hepatitis B Vaccine

GSK: Engerix B

SciGen: Sci-B-Vac

 

קיים חיסון משולב דלקת כבד נגיפית מסוגים A + B:

GSK: Twinrix

 

IPV

תרכיב מומת נגד שיתוק ילדים

Inactivated Polio Vaccine

Aventis Pasteur: Imovax Polio

SVM: IPV

חיסון זה החליף בינואר 2005 את החיסון החי שניתן בטיפות עד אז, OPV

DTaP

תרכיב נגד אסכרה-פלצת-שעלת אסלולרי לילדים

Diphtheria – Tetanus – Acellular Pertusis Vaccine pediatric

GSK: Infanrix, Infanrix-IPV+Hib, Infanrix-Hexa

AVP: Poliacel, Actacel, Pediacel

ניתן בזריקה אחת יחד עם IPV   ועם Hib   (החיסון המחומש) או יחד עם IPV, HBV ועם Hib (החיסון המשושה)

dTaP

תרכיב נגד אסכרה-פלצת-שעלת אסלולרי למבוגר

Diphtheria – Tetanus – Acellular Pertusis Vaccine adult

GSK: Boostrix, Boostrix-IPV

למבוגרים וילדים מגיל 4

Hib

תרכיב מוצמד נגד המופילוס אינפלואנזה

Haemophilus influenza b vaccine

Pasteur-Merieux: Act-HIB

Merck: PedvaxHIB

Wyeth: HibTITER

Connaught: ProHIBit

ניתן גם בשילובים שונים עם
DTaP, IPV, HBV

MMR

תרכיב נגד חצבת-חזרת-אדמת

Measles – Mumps – Rubella Vaccine

GSK: Priorix (MMR), PriorixTetra (MMRV)

Merck: ProQuad (MMRV)

ניתן בזריקה אחת יחד עם Var

Var

תרכיב נגד אבעבועות רוח

Varicella Vaccine

GSK: Varilrix

ניתן דרך שגרה במשולב עם MMR

HAV

תרכיב נגד דלקת כבד A

Hepatitis A vaccine

GSK: Havrix

Merck: Vaqta

Sanofi Pasteur: Avaxim

Crucell: Epaxal

קיים חיסון משולב דלקת כבד נגיפית מסוגים A + B:

GSK: Twinrix

ROTA

טיפות נגד וירוס הרוטה

Rotavirus vaccine

GSK: Rotarix

Merck: Rotateq

החיסון ניתן בטיפות דרך הפה

PCV7/13

 

תרכיב מצומד נגד זיהומים פנוימוקוקיים (דלקת ריאות)

Pneumococcal conjugate vaccine (PCV7/PCV13)

Wyeth: Prevenar7, Prevnar13

כנגד 7 או 13 זנים של החיידק.

לילדים בקבוצת סיכון תינתן תוספת של חיסון PPV23   בשילוב עם PCV7   החל מגיל שנתיים.

FLU

תרכיב נגד שפעת

Influenza vaccine

Novartis:  Fluvirin

Sanofi Pasteur: Vaxigrip

GSK: Fluarix

Medimmune: FluMist (תרסיס)

החיסון נגד שלושה זני נגיפים בלבד ומשתנה משנה לשנה בהתאם להערכת זני הנגיפים.

החל מחורף 2010-2011 גם הזן נגד שפעת החזירים (H1N1  ) כלול בחיסון

HPV

תרכיב נגד וירוס הפפילומה

Human Papiloma Virus

MSD: Gardasil

GSK: Cervarix

ניתן בזריקה, בשלוש מנות, החל מגיל 9.

מתוכנן להיכנס לתכנית החיסונים המומלצת בשנת 2013

MPSV4

תרכיב נגד מנינגוקוקוס

Meningococcal vaccine

GSK: Mencevax

משמש בעיקר נוסעים לאפריקה, אינו יעיל כנגד הזן הנפוץ בארץ

חיסונים משולבים ובודדים

החיסונים IPV, DTaP, Hib ניתנים בישראל בזריקה בודדת המכונה "החיסון המחומש". יצרן: GSK. שם מסחרי:  Infanrix-IPV+Hib או יצרן: Aventis. שם התרכיב: Poliacel או יצרן: Sanofi Pasteur. שם התרכיב: Pediacel

החיסונים dTap, IPV ניתנים לעיתים בזריקה אחת בודדת, החל מגיל 4 שנים, כזריקת דחף. יצרן: GSK. שם מסחרי: Boostrix-IPV

החל מספטמבר 2008 החיסונים MMR, Var ניתנים בישראל בזריקה אחת. יצרן: GSK. שם מסחרי: Priorix-Tetra.

קיים בישראל חיסון משולב נגד צהבת מסוג A וצהבת מסוג B. יצרן: GSK. שם מסחרי: Twinrix.

קיים בישראל חיסון משולב נגד צהבת מסוג A וטיפוס הבטן Typhoid. יצרן: GSK. שם מסחרי: Hepatyrix.

בגיל 6 חודשים אפשר שהחיסונים IPV, DTaP, Hib, HBV ינתנו בזריקה אחת בודדת. יצרן: GSK. שם מסחרי: Infanrix Hexa.

קיים בישראל גם חיסון DT (לילד) ו Td (למבוגר) נגד אסכרה ופלצת, ללא מרכיב השעלת.

קיים בישראל גם חיסון TT נגד פלצת בלבד. יצרן: Sanofi Pasteur. שם מסחרי: Tetavax.

כלבת

הנחיות משרד הבריאות באשר לחיסוני כלבת. חיסונים פעילים נגד כלבת: יצרן: Chiron, שם מסחרי: Rabipur או Rabivac. יצרן: Sanofi Pasteur, שם מסחרי: Imovax.

חיסון סביל

חיסון סביל ניתן בד"כ לאדם שנחשף למחולל המחלה (נגיף) או שקיים חשד שנחשף (דקירה ממחט, חשיפה לדם, נשיכה של בעל חיים). בניגוד לחיסון פעיל המכיל את מחולל המחלה המביא את המערכת החיסונית ליצר נוגדנים כנגדו, החיסון הסביל מכיל נוגדנים מוכנים המעניקים חסינות חולפת (מספר שבועות). בד"כ בצד החיסון הסביל יינתן גם חיסון פעיל. החיסונים הסבילים העיקריים:

  • פלצת (טטנוס): לאחר פציעה, ישנם מקרים בהם ינתן חיסון סביל המכיל טוקסויד נגד פלצת: TIG-H. 
  • צהבת מסוג B: לאחר חשד לחשיפה לנגיף צהבת מסוג B (דקירה ממחט, דם), ישנם מקרים בהם ינתן חיסון סביל (HBIG) בצד חיסון פעיל רגיל. יצרן: Telecris Biotherapeutics. שם מסחרי: HyperHEP B.
  • כלבת: HRIG BayRab יצרן: Bayer
  • וריצלה-זוסטר (אבעבועות רוח): VZIG
  • אבעבועות שחורות: VIG
  • אסכרה: DAT (אנטיטוקסין ממקור בעל חיים)