Comodo SSL

עשית את מה שמצופה ממך, חיסנת את ילדך, הוא הגיב לחיסון וסובל עתה מתופעות לוואי. מי אחראי? מי יפצה אותך על הנזק, עוגמת הנפש, העלויות הכלכליות, עתידו האבוד של ילדך? עקרון בסיסי בחברה מתוקנת, המעוגן בחוק, הוא הזכות לתבוע פיצויים מזה שגרם לך נזק. איך בא לידי ביטוי עיקרון זה במבחן נזקי החיסונים? קרא כאן על פיצוי נפגעי החיסונים בישראל ובארה"ב.

תתי נושאים

  • פיצוי נפגעי חיסונים בישראל

    בעקבות ארה"ב, וביוזמת חה"כ חיים רמון אליו הגיעו תלונות על שני נפגעי חיסונים בישראל, נחקק בישראל בשנת 1988 חוק פיצוי נפגעי חיסונים. הוקמה ועדה רפואית-משפטית האמורה לקבוע האם יש יסוד סביר לקשר בין החיסון לפגיעה המובאת בפניה. חברת הביטוח הממשלתית "ענבל" הוכתרה כמנהלת קרן הפיצויים. קרא כאן על קרן הפיצויים ויישומה בישראל.

  • תכנית פיצוי נפגעי חיסונים בארה"ב

    לפני כשלושים שנה, לאחר תביעות רבות של נפגעי חיסונים כנגד יצרני החיסונים, איימו ייצרני התרופות בארה"ב בהפסקת פיתוח הענף. בעזרת השתדלנים שלהם בבית הנבחרים נחקקו שני חוקים: הראשון מגן על יצרני החיסונים מפני תביעות בגין נזקי החיסונים. השני מגדיר תכנית ממשלתית לפיצוי נפגעי חיסונים מתקציב המדינה. מחלקת שירותי הבריאות בארה"ב מפרסמת את עקרונות התכנית, התנאים המאפשרים הגשת תביעת פיצויים, נזקי החיסונים המוכרים לצורך תביעה ודו"חות סטטיסטים על תביעות ותשלום פיצויים. קרא כאן על פרטי התכנית ודו"חות על תביעות ותשלומי פיצויים.