Comodo SSL

החיסון נגד דלקת עוצבה (קרום המוח)

  • החיסון הביא לירידה דרמתית של כ 99% בתחלואה מחיידק ה- HiB
  • בצד ירידה במספרי מקרי ה- HiB, חלה עליה דרמתית של מאות אחוזים במחלות הנגרמות מזנים אחרים מסוג אינפלואנזה, במקומות שונים בעולם
  • הנקה בחלב אם – הגורם המשמעותי ביותר בהגנה מפני מחלה מחיידק ה- HiB
  • החיסון נמצא גורם, ככל הנראה, לתחלואה בסכרת מסוג 1
  • חיסון ילדים שנולדו פגים בחיסון משולב הכולל HiB מעלה את הסיכון להפרעות בפעולת הלב והפרעות נשימה, לרבות דום לב
  • החיסון עשוי להכיל אדג'ובנט אלומיניום, חומר שימור פורמלין ואנטיביוטיקה
  • אלפי ארועים שליליים מדווחים מדי שנה בארה"ב כתוצאה מחיסון המכיל HiB, לרבות עשרות מקרי מוות. פיצויים שולמו לנפגעים בודדים בארה"ב

המשך קריאה: החיסון נגד דלקת עוצבה (קרום המוח)