Comodo SSL

החיסון נגד חצבת

  • שיעורי התמותה ממחלת החצבת ירדו בשיעור דרמתי לפני כניסת החיסונים בארה"ב
  • הסיכוי למות ממחלת החצבת לפני החיסונים: 0.017%. אחרי החיסונים: 0.3%
  • החיסון איננו מבטיח בהכרח הגנה מהמחלה לרבות מוות מהמחלה
  • למרות ירידה משמעותית בתחלואה לאחר הכנסת החיסון הראשון, כשל חיסוני נרחב: 95% מהחולים בהתפרצות חצבת היו מחוסנים. עם הוספת מנת החיסון השנייה: התפרצות גדולה ביותר
  • השפעת החיסון על המחלה: מגמה מעורבת. נרשמות התפרצויות חצבת גם באוכלוסיות מחוסנות היטב
  • אמהות מחוסנות שלא חלו בילדותן מעבירות הגנה מוחלשת לילוד
  • ויטמין A – מפחית הסיכוי לתחלואה, לסיבוכים ולתמותה
  • חיסון שנוי במחלוקת: רופאים ואחיות אינם תמימי דעים באשר ליעילות ובטיחות החיסון

חצבת

המשך קריאה: החיסון נגד חצבת