Comodo SSL

החיסון נגד חזרת

  • רשויות הבריאות באנגליה, ובארצות נוספות, לא ראו צורך בהוספת חיסון נגד חזרת לתכנית המומלצת, בהיותה מחלה קלה
  • החיסון לחזרת נכנס לתוכנית החיסונים רק בשנת 1988. כל האוכלוסיה הבוגרת לא קיבלה, ברובה, את החיסון נגד הנגיף
  • השימוש בחיסון הפך את המחלה ממחלת ילדות למחלה הפוגעת בנערים ומבוגרים, עבורם המחלה מסוכנת יותר
  • יעילות החיסון נמוכה מאד. התפרצויות חזרת באוכלוסיות מחוסנות היטב נרשמות בכל העולם המחסן. היצרן עומד לדין בשל זיוף תוצאות מחקרי היעילות של החיסון
  • התפרצויות חזרת באוכלוסיות מחוסנות מתאפיינות בזן נגיף השונה מזן הנגיף המצוי בחיסון

המשך קריאה: החיסון נגד חזרת