Comodo SSL

החיסון נגד אדמת

  • התחלואה באדמת בזמן ההריון, מטרתה העיקרית של תכנית החיסונים, היתה נמוכה מאד עוד לפני השימוש בחיסון: עשרות מקרים בשנה בלבד בכל ארה"ב
  • התחלואה באדמת בארה"ב ובישראל ירדה בהדרגה למעלה מעשור לאחר תחילת החיסון, אם כי באירופה מגמות מנוגדות. בשנת 2012: מדינות בהן כיסוי חיסוני גבוה יותר רושמות תחלואה גבוהה יותר
  • גיל החולים באדמת עלה בעשרים השנים האחרונות: המחלה פוגעת יותר בנערים ובמבוגרים
  • מדיניות חיסון כלל הילדים עם הכניסה של החיסון המשולב חצבת-חזרת-אדמת (MMR). לפני כן: חיסון נערות לפני שנות הפוריות בלבד במטרה למנוע אדמת מלידה. יותר נשים בגיל הפוריות נותרות ללא הגנה מהחיסון שקיבלו בילדותן ודעך עם השנים
  • בטיחות חיסון ה MMR לא נבדקה במחקרים נאותים
  • חיסון שנוי במחלוקת: רופאים ואחיות אינם תמימי דעים באשר ליעילות ובטיחות החיסון

המשך קריאה: החיסון נגד אדמת