Comodo SSL

וירוס הרוטה

  • וירוס הרוטה גורם בעיקר אי נוחות. מקרי מוות כתוצאה מהמחלה מדווחים בעיקר במדינות מתפתחות. בישראל מקרי מוות נדירים ביותר
  • וירוס הרוטה אחראי לפחות מחמישית מהאשפוזים בגין דלקות מעיים בישראל
  • החיסונים נגד וירוס הרוטה חדשים יחסית. החיסונים מכילים וירוס חי-מוחלש וניתנים בטיפות דרך הפה
  • ההערכה היא שחיסון גורף של כלל הפעוטות בישראל יחסוך כ 1,200 אשפוזים בשנה
  • לחיסונים תופעות לוואי הכוללות את תסמיני המחלה עצמה: שלשולים, הקאות וחום. במקרים נדירים תופעות לוואי קשות העלולות להסתיים במוות

המשך קריאה: החיסון נגד וירוס הרוטה