Comodo SSL

העמותה מבקשת ממשרד הבריאות לאסור שיווק החיסונים נגד סרטן צוואר הרחם

לנוכח הדיווחים הרבים על תופעות לוואי חמורות מהחיסונים נגד וירוס הפפילומה מאז אושרו לשיווק בשנת 2006 מחד והתרומה האפשרית הצנועה שלהם בישראל מאידך, פנתה העמותה למתן מידע על חיסונים במכתב לפרופ' איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, בדרישה לבטל את ההחלטה לחסן נערות בחיסונים אלו החל משנת הלימודים התשע"ד וכן לאסור את שיווקם בישראל.