Comodo SSL

פרדוקס הגרדסיל: עליה בשכיחות סרטן צואר הרחם מאז תחילת השימוש בחיסון

האפקט הפרדוקסלי של גרדסיל, העלאת מקרי סרטן צוואר הרחם אצל נשים צעירות

מאת ד"ר ג'ררד דלפין, מנתח אונקולוגי וסטטיסטיקאי

התקופה שלפני החיסון ובדיקת משטח צוואר הרחם: עליה נטו במספר מקרי סרטן צוואר הרחם

בכל המדינות שמבצעות בדיקת משטח צוואר הרחם, התקופה שלפני החיסון החל משנת 1989 ועד 2007 התאפיינה בירידה משמעותית מאד בשיעור המתוקנן של מקרי סרטן צוואר הרחם, עם ירידה ממוצעת בשיעור מקרי סרטן צוואר הרחם. ירידה בשיעור של 2.5% בין 1989 ו-2000, והאטה בירידה ל-1% (אך עדיין ירידה משמעותית) בין 2000 ל-2007.

התקופה שלאחר החיסון: היפוך המגמה: מאז החיסון, בארצות שבהן מיישמים תכנית חיסונים, היה היפוך מגמה עם עליה משמעותית בתדירות של סרטן פולשני במרבית הקבוצות המחוסנות.


שיעור התחסנות גבוה מתואם סטטיסטית עם עליה מהירה במספר הנשים עם סרטן צוואר הרחם.

לכן, בכל המדינות שהשיגו כיסוי חיסוני גבוה ל-HPV, מאגרי מידע רשמיים של הסרטן מראים עליה במקרי סרטן צוואר הרחם פולשני, שמופיע 3 עד 5 שנים לאחר הופעת הסרטן, תופעה המשפיעה באופן ייחודי על קבוצות הגיל המחוסנות ביותר.

גרדסיל, חיסון לווירוס הפפילומה, מאיץ את התפתחות סרטן צוואר הרחם אצל נשים צעירות.

מטרת החיסון

חיסון הפפילומה הוצג בשנת 2006 עם מטרה מוצהרת להוריד את הסיכון להתפתחות סרטן צוואר הרחם. הוא שווק על בסיס מחקר מכריע שהראה כי החיסון היה יעיל בהורדת זיהומים של זני הווירוסים אליהם מיועד החיסון וכן תאים טרום סרטניים (דיספלזיה בדרגה גבוהה), אך מבלי להציג יעילות במניעת סרטן פולשני [1], כפי שמאמרים רבים ציינו בתחילה [2][3][4] וכפי שהוזכר על ידי רשות הבריאות העליונה [בצרפת] ב-2012 [5] לגבי גרדסיל 4 וב-2017 עבור גרדסיל 9 [6]. עמדה שלילית זו של רשות הבריאות העליונה ב-2017 צריכה בפני עצמה להניא את הרשויות מלהצביע בעד כפיית החיסון, כפי שהוצע לאחרונה.

תומכי החיסון טענו כי ההשפעה המניעתית של החיסון על שיעור הסרטן תירשם תוך 15 עד 20 שנים לאחר תחילת החיסון [7]. אכן, בהינתן הסיכון הנמוך של סרטן פולשני (אפילו במקרים של זיהום פפילומה עקשן), וההתפתחות האיטית של המהלך הטבעי של המחלה, כדי למדוד השפעה אפשרית במניעה של סרטן פולשני היה צריך זמן רב מאד וההערכה היתה מבוססת על ההיסטוריה הטבעית של הסרטן הזה.
ובהינתן השיעור הגבוה של ריפוי מהסרטן הזה עם טיפולים מודרנים, הוכחת הטענה שהחיסון יכול היה להציל חיים היתה אורכת אפילו יותר זמן. בזמן שהמתינו להוכחה ליעילות החיסון הזה, חברות התרופות ניסו לכפות את החיסון על כל אוכלוסיית כדור הארץ. התעמולה והשימוש בלוביסטים ברשויות הגבוהות ביותר [8] וברמות הפוליטיות [9] איפשרו להם להכניס כמעט 100 מיליארד דולר במכירות של החיסון הניסיוני הזה, למרות שהיעילות שלו מעולם לא הוכחה באופן רשמי.

סינדרום טיטניק

בעוד שנכון שלוקח זמן רב לאשר שפעולה מניעתית אכן מגנה, כישלון של אותה הגנה יכול לפעמים להתבטא במהירות. כדי להוכיח שהטיטניק אכן בלתי ניתנת להטבעה היה צריך עשורים של שיט בכל הימים והאוקינוסים בעולם. כדי להוכיח שזה לא נכון, היה צריך רק כמה שעות...

"סינדרום הטיטניק" הזה מוצג, למרבה הצער, על ידי גרדסיל. ההוכחה שהחיסון מגדיל את הסיכון יכולה להיות מהירה, אם הסיכון שבחיסון משמעותי, ואם החיסון משנה את המהלך הטבעי של הסרטן על ידי האצה שלו.

ניתוח השינויים במקרי סרטן צוואר הרחם הפולשני לפי סטטיסטיקה רשמית של המדינות הראשונות שחיסנו, ואלה שחיסנו בשיעור הגבוה ביותר (אוסטרליה, בריטניה, שוודיה ונורבגיה) מראה שזה אכן המקרה, למרבה הצער, עם חיסון הפפילומה.

התקופה שלפני החיסון ובדיקות משטח צוואר הרחם: ירידה נטו במספר מקרי סרטן צוואר הרחם

בכל המדינות בהן ביצעו בדיקות משטח צוואר הרחם, התקופה שלפני החיסון מ-1989 עד 2007 אופיינה בירידה משמעותית מאד [10] בשיעור המתוקנן [11] של מקרי סרטן צוואר הרחם, עם ירידה ממוצעת של 2.5% בין 1989 ל-2000 [12] והאטה בירידה הזו ל 1% (אך עדיין ירידה משמעותית) בין 2000 ל-2007.

התקופה שלאחר החיסון: היפוך המגמה

אולם מאז החיסון, במדינות שבהן יושמה תכנית חיסונים, היה היפוך מגמה עם עליה משמעותית בתדירות מקרי הסרטן הפולשני במרבית הקבוצות המחוסנות.

באוסטרליה, המדינה הראשונה שחיסנה בנות (החל מ-2007), ואז בנים (2013), לפי המכון האוסטרלי לבריאות ולרווחה, השיעור המתוקנן באוכלוסיה הכללית הפסיק לרדת מאז החיסון. [13].
מספר מקרי סרטן צוואר הרחם עלה בקרב נשים במרבית קבוצות הגיל המחוסנות.

ההתייצבות הכוללת הזו נובעת משתי מגמות סותרות שניתן לראות רק כשבוחנים את ההתפתחות בין קבוצות גיל: בקרב נשים בגילאי 20 עד 24 שהתחסנו בשיעור של מעל 80% כשהיו בגילאי 13 עד 17, הסיכון לסרטן הוכפל תוך 7 שנים (מ 0.7 ב 2007 ל 1.5 ב 2014).

 


היארעות סרטן צואר הרחם באוסטרליה


 

בבריטניה, שהחלה לחסן ילדות בגילאי 11 עד 13 בספטמבר 2008, שיעור המקרים המתוקנן לא ירד מתאריך זה, ועלה מ-9.4 ב-2007 ל-9.6 ב-2015. גם במדינה זו, ניתוח לפי קבוצות גיל מגלה מגמות סותרות.

בקרב נשים בגילאי 20 עד 24 שחוסנו בשיעור של יותר מ-85% כשהיו בנות 14 עד 18, הסיכון לסרטן עלה ב-30% ב-7 שנים (מ 3.1 ב 2007 ל 4.3 ב 2014), ואילו נשים בגילאי 25 עד 34 (מחוסנות פחות, כי היו חשופות רק להשלמת חיסונים) ראו עליה של 18% בסיכון (מ 17 ל 20).

נשים מבוגרות יותר, שלא חוסנו, לא ראו עליה בסיכון, אלא להיפך, ירידה (13% בנשים בגילאי 65 עד 79 ו 10% בנשים מעל גיל 80) מן הסתם בגלל שהמשיכו לבצע בדיקות משטח צוואר הרחם. התוצאות הללו זהות לאלו של אוסטרליה.

 


היארעות סרטן צואר הרחם בבריטניה


 

בשוודיה, גרדסיל היה בשימוש החל מ- 2006 ותכנית חיסונים כללית החלה ב-2010 עם כיסוי חיסוני של ילדות בנות 12 של כמעט 80%. ב-2012-2013, עם תכנית השלמה, כמעט כל הילדות בגילאי 13 עד 18 היו מחוסנות.

במדינה זו, שיעור המקרים המתוקנן של סרטן צוואר הרחם היה בעליה מתמדת מאז החיסון מ 9.6 ב 2006, ל 9.7 ב 2009, 10.3 ב 2012 ו 11.49 ב 2015 [15]. עליה זו היא כמעט באופן בלעדי כתוצאה מעליה במקרי הסרטן הפולשני בקרב נשים בנות 25 עד 49 (11 ב 2006 לעומת 17 ב 2015), ובמיוחד נשים בגילאי 20 עד 29 ב 2015 (עליה של 66% במקרי סרטן צוואר הרחם), אלו שהיו בנות 15 עד 24 ב 2010 עם שיעור הכיסוי החיסוני הגבוה ביותר (85%)* [16]. התוצאות זהות לאלו של אוסטרליה ובריטניה.

* המאמר ברפרנס מספר 16 הוסר מכתב העת בו פורסם לראשונה, ולכן לא ברורה תקפותו של משפט זה.

לעומת זאת, לא נצפתה עליה במקרי הסרטן הפולשני בנשים בנות יותר מ-50, שלא כוסו על ידי תכנית החיסונים.

 


היארעות סרטן צואר הרחם בשבדיה


 

בנורבגיה, מאז החיסון, מאגר המידע על הסרטן הראה עליה בשיעור המתוקנן של סרטן צוואר הרחם פולשני מ 11 ב 2007 ל 12.2 ב 2009, 13.2 ב 2012, ו 14.3 ב 2015 [17]. עליה זו כמעט כולה באופן בלעדי מקורה בנשים צעירות שחוסנו, כפי שמעידה ירידה חדה בממוצע הגיל של סרטן צוואר הרחם מ 48 ב 2002-2006 ל 45 ב 2012-2016. [18].

בארה"ב, לפי סקירת סטטיסטיקת הסרטן 1975-2015 [19], שיעור המקרים המתוקנן של סרטן צוואר הרחם הפולשני ירד ב 33% בין 1989 ל 2007 (מ 10.7 ל 6.67) לפני שיווק הגרדסיל, אבל נטה לעלות (+0.1) מאז החיסון.

במדינה זו, בה שיעור הכיסוי החיסוני קרוב ל-40%, נצפתה אותה סתירה בין קבוצות הגיל: נשים מעל גיל 50, שניצלו מהחיסון, הרוויחו 5% ירידה בסיכון (מ 10.37 ב 2007 ל 9.87 ב 2015), בעוד נשים צעירות, בקבוצה שקיבלה חיסון, ראו את הסיכון שלהן עולה ב 4% (מ 5.24 ב 2007 ל 5.47 ב 2015).

ניתן להשוות את ההתפתחות במדינות אלו עם כיסוי חיסוני גבוה עם המגמות שנצפות בצרפת המטרופוליטנית (חלקי צרפת הנמצאים באירופה), היכן שהכיסוי החיסוני של הפפילומה נמוך מאד (סביב 15%) וניתן להשתמש בה כמדינת בקרה. בצרפת, שיעור מקרי סרטן צוואר הרחם היה בירידה מתמדת מ 15 ב 1995 ל 7.5 ב 2007, 6.7 ב 2012 ו 6 ב 2017 [20]. ירידת מקרים זו לוותה בירידה בתמותה מ 5 ב 1980 ל 1.8 ב 2012 ו 1.7 ב 2017.

מסקנות מהנתונים הבינלאומיים הנ"ל

שיעור חיסון גבוה מתואם סטטיסטית עם עליה מהירה במקרי הנשים עם סרטן צוואר הרחם.

לפיכך, בכל המדינות בהן הושג כיסוי גבוה של חיסון הפפילומה, נתוני הסרטן הרשמיים הראו עליה במקרי סרטן צוואר הרחם הפולשני, שהופיע 3 עד 5 שנים לאחר התפרצות הסרטן, עליה שהשפיעה באופן בלעדי על קבוצות הגיל המחוסנות ביותר.

באותן מדינות, נשים מבוגרות יותר שלא חוסנו, ראו המשך ירידה בסיכון לסרטן צוואר הרחם. באופן דומה, בצרפת המטרופוליטנית, מדינה עם כיסוי חיסוני נמוך, שכיחות מקרי סרטן צוואר הרחם ממשיכה לרדת בקצב שניתן להשוואה עם התקופה שלפני החיסון.

מאגרי נתוני המידע הרשמיים על הסרטן מאפשרים להעריך אפשרות לקשר סיבתי מאד בין חיסון הפפילומה לעליה בסיכון לסרטן צוואר הרחם פולשני.

השערה לגבי האפקט הפרדוקסלי של חיסון הגרדסיל

איך להסביר כישלון דרמטי, אך צפוי וגלוי, של החיסון עבור הנערות הצעירות המחוסנות? אשם ברשלנות מצד השלטונות כמו גם מצד הרופאים שרשמו את החיסון, שיכלו להתנגד.

הם יכלו לקרוא את המאמר שפורסם לפי הקריטריון של רפואה מבוססת עובדות (EBM) במגזין היוקרתי, ולא ליפול תחת "רפואה מזויפת" שהם טוענים שהם נלחמים נגדה בקול רם וברור.

הסיכון אכן הוזכר לפני השיווק על ידי כותבים רבים [21] [22] [23] [24], מההתחלה, בשנות ה-90 ואז ב-2008, 2010, בכתבי עת בינלאומיים כמו The Lancet או The New England Journal of Medicine. רשלנות במלוא מובן המילה, כולל באחריותם כלפי מטופליהם. האזהרות הזהירות שלהם [25] [26] זכו להתעלמות, אפילו ללעג, כשכוח השכנוע של חברות התרופות, כוח כולל ולעתים קרובות מדי כלכלי, היה דומיננטי. המרוץ הבלתי מרוסן לחיסון העלה שאלות, עבור סרטן בלתי שכיח ובעל קטלניות נמוכה במדינות מערביות (בערך 3000 מקרים לשנה ו 1000 מקרי תמותה בצרפת בשנות ה 2000), הרבה מאחורי האתגר בהתמודדות של אלפי הנשים עם סרטן השד ויותר ויותר עם סרטן הריאות.

התיקון שהוצע לפרלמנט [בצרפת] ביולי 2018, המאיים בחובת התחסנות כללית בחיסון הגרדסיל, מאד מנותק מצרכי בריאות הציבור וממשיך להדאיג רופאים וחוקרים עם החיסון המסוכן הזה, הן בתופעות הלוואי, והן בהשפעה ההפוכה למטרתו.

סיבות אפשריות נוספות לעליה במקרי הסרטן בהשפעת החיסון הזה

לא ניתן לייחס את העליה הזו לקריטריוני האבחון של הסרטן הפולשני: לא הקריטריונים ההיסטולוגים ולא סמני האבחון השתנו בעולם בתקופת הזמן הזו.

זניחה של בדיקות משטח צוואר הרחם על ידי חלק מהנשים, בעקבות התעמולה השגויה הטוענת שהחיסון מגן מפני סרטן צוואר הרחם, נצפתה על ידי החוקר באוש [27] וכבר נרשמה באוסטרליה [28] ויכולה להסביר באופן חלקי את העליה בשיעור הסרטן הפולשני. אולם על פי השערה זו, דווקא אוכלוסיית המבוגרים יותר, החשופים יותר באופן טבעי, היו אמורים להיות מושפעים, בהתאם לאבולוציה הטבעית של סרטן זה. זה לא מה שנצפה.

החיסון מוגבל למספר זנים, ומקדם את הופעת זנים מתחרים, שעלולים להיות מסוכנים יותר

יעילות החיסון מוגבלת למספר זנים [29] וכך החיסון יוצר נישה אקולוגית אמתית [30], ותומך בשגשוג של זנים אחרים, שעלולים להיות מסוכנים יותר. התחלופה הזו אושרה על ידי פנג'יאן גואו [31] וייתכן שהיא מסבירה את סיפורה הדרמטי של שרה טייט, אלופה אולימפית בחתירה בשני אירועים באולימפיאדת לונדון 2012, שמתה בגיל 33 מסרטן צוואר הרחם, לאחר שחוסנה.

הוראות מקוריות של ה-FDA שנשכחו: חיסון לפני סקס

הסיכון המוגבר לסרטן פולשני של נשים שנדבקו בעבר בווירוס הפפילומה והסיכון להאצת ההתקדמות שלו, כפי שהיה ידוע עוד מהסקירה של החומר שהועבר מחברות התרופות לצורך קבלת האישור, הצדיק את ההמלצה של ה-FDA לחסן לפני מגע מיני ראשון.

אבל ההמלצה הזו "נזנחה" כדי להרחיב את השוק וחיסונים רבים (מה שנקרא השלמת חיסונים) ניתנו לנשים פעילות מינית, מה שיכול להסביר חלקית את העליה שאירעה לאחרונה במקרי הסרטן הפולשני אצל כלל הנשים במדינות בהן יש כיסוי חיסוני גבוה, במיוחד בקרב נשים שהיו בנות 16 בזמן שחוסנו.

האם חיסון מקדם סוגי סרטן מסוימים? החיסון לווירוס הפפילומה, כמו גם לאיידס, צהבת וקדחת דנגי.

העליה המוקדמת במקרים, מוקדמת עד כדי השנה השלישית או הרביעית לאחר החיסון, מצביעה על פעולה מאיצה של החיסון, שיכול להתנהג כמאיץ לסרטן צוואר הרחם, שההתפתחות הטבעית שלו אורכת בד"כ 20 שנים.

חיסונים ואיידס

התכונה של החיסון כמאיץ נצפתה כבר עם חיסונים אחרים, כמו בניסויים של סטפ [32] ופמבילי [33], בהם חיסון נגד איידס הגדיל את הסיכון להידבקות ב 50% יחסית לפלסבו [34]. זה מסביר את הנטישה המהירה של שני המועמדים לחיסוני האיידס הללו, מחלה נגדה עד כה אף חיסון לא הוכח כיעיל, למרות מחקר אינטנסיבי בנושא במשך יותר מ-20 שנים.

החיסון נגד צהבת זיהומית B ועליה במספר מקרי סרטן הכבד

באופן דומה, החיסון נגד צהבת זיהומית B, שהומלץ באופן נרחב על ידי רשויות הבריאות ב 1994 [35] ונכפה על מטפלים ומתבגרים, כביכול למען מניעה של סרטן הכבד, לווה בעליה משמעותית (3.2% לשנה) של מקרי סרטן הכבד, תוצאה של הכפלת מספר המקרים ב 20 השנים האחרונות (מ 6.8 ל 100,000 ב 1999 ל 13.6 ב 2017) [36], בעוד צריכת האלכוהול, הגורם העיקרי לסרטן זה, ירדה במידה ניכרת.

זה מצער מאד שהעדות המדעית הזו, שמוצגת ומפורסמת, לא נלקחה בחשבון על ידי משרד הבריאות והמחוקקים, מאחר והחוק לכפיית החיסון עבר בדצמבר 2017 וחייב את החיסון נגד צהבת זיהומית B לכל הילדים שנולדו אחרי הראשון בינואר 2018 (יחד עם 11 חיסונים נוספים) ועל כל עובדי הבריאות, כולל סטודנטים.

הסיכון, המצטרף לתופעות הלוואי [37], מבהיר כי החיסון הזה לא מוצדק. מה גם שתומכי החיסון מצדדים בו בגלל תופעות לוואי נדירות כביכול, יעילות החיסון לא יכולה להיחשב זניחה! האם חברי הפרלמנט קיבלו את המידע המלא?

חיסונים וקדחת דנגי: החמרה על ידי החיסון של אלו שכבר נדבקו

יש לציין כי חיסון הוא פעולה מורכבת שההשלכות הקליניות שלה קשות לחיזוי, ועלולה להשתנות כתוצאה מההיסטוריה של האדם המחוסן, במיוחד אם היא כוללת הדבקה קודמת בווירוס נגדו מכוון החיסון.

אסון חיסון הדנגי שאירע לאחרונה, שגם הוא אושר לשיווק בעקבות מחקרים לא מספקים, וגם הוא קודם על ידי שר הבריאות, שגם עליו נטען שהוא בטוח, הוכיח את הדוגמה האכזרית הזו [38] [39] [40], והותיר אלפי קורבנות, אך לווה גם בנפילה של המניות של סנופי ושרשרת תביעות נגד מעבדות סנופי והפוליטיקאים האחראיים.

לסיכום, האם העליה במספר מקרי סרטן צוואר הרחם באוכלוסיה המחוסנת תוביל לשערורייה רפואית בעתיד?

העליה שנצפתה במקרי סרטן צוואר הרחם בכל המדינות עם כיסוי חיסוני גבוה היא אסון רפואי שיכול להפוך לשערורייה רפואית עולמית, אם רשויות הבריאות ימשיכו לענות למשפחות ולרופאים [41] אנחנו לא יודעים למה בלי לבצע מחקרים נוספים ובלי להשעות את ההמלצה שלהם לחיסון הזה.

בזמן שמחכים לתוצאות של מחקרי עומק שימשיכו להבהיר את הסיבות לכישלון החמור של החיסון הזה ולזהות אחראיים אפשריים, עקרון הזהירות מחייב לא להמליץ או לכפות את החיסון הזה, ובטח לא על ידי חוק, לא להמשיך עם המידע המטעה המפורסם, הממומן בחלקו על ידי רשויות הבריאות, לנוכח ההשפעה המטרידה, לכל הפחות, ושלא ניתנת לערעור של החיסון על סרטן צוואר הרחם.

 

 [1] FDA Gardasil Clinical Review 2006 [cited 2018 Mar 22]. Available from;
http://www.impfkritik.de/download/gardasil_fda_464_pages.pdf (pp.359-360)
[2] Sawaya GF, Smith-McCune K. HPV vaccination More answers, more questions. N Engl J Med 2007; 356: 1991-3
[3] CJ Haug Human Papillomavirus Vaccination Reasons for Caution Editorial N Engl J Med 359; 8 www.nejm.org August 21, 2008
[4] R. Baden, G D. Curfman, S Morrissey, and J Drazen, MD Human Papillomavirus Vaccine Opportunity and Challenge N Engl j Med 356; 19 www.nejm org May 10, 2007
[5] Opinion of the Transparency Committee of 1 2 2012: » In the current state of the file, the following data are not established: effectiveness in terms of prevention of cervical cancer ... »
[6] Opinion of the Transparency Committee of 13 9 2017 "The Commission considers that GARDASIL 9 does not provide any improvement in actual benefit (ASMR V) compared with GARDASIL in the prevention of precancerous and cancerous anogenital lesions. related to certain HPV ".
[7] Medeiros, L Rosi, Rosa, D Dornelles; da Rosa, M Ines MD,; Bozzetti, M Clarisse; Zanini, R Ruviaro Efficacy of Human Papillomavirus Vaccines: A Systematic Quantitative Review International Journal of Gynecological Cancer: October 2009 - Volume 19 - Issue 7 - p 1166-1176 doi: 10.1111 / IGC.0b013e3181a3d100
[8] Julia Gerberding, director of the CDC (Center Disease Control in the USA from 1998 to 20.01.2009, who helped a lot with Gardasil's express marketing authorization, was later appointed President of the Merck Vaccine Division. ..).
[9] According to Sophie Des Deserts in the Obs of April 05, 2014: "Hillary Clinton wrote in November 2005 to the Secretary of State for Health to ask him to approve as soon as possible Gardasil (not to mention that the laboratory sponsor her husband's foundation. "
[10] "Significant" means that the observed fact is unlikely to be due to chance alone according to mathematical calculation.
[11] Incidence observed (annual rate of new cases per 100,000 women) brought to a world population, so as not to introduce any bias due to the demographic composition of each country.
[12] Such a decrease, according to the probability calculation, has less than one chance in a thousand to be due to chance
[13] Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) 2017 Australian Cancer Incidence and Mortality (ACIM) books: cervical cancer Canberra: AIHW. .
[14] In catch-up, vaccination was less widespread, so fewer women exposed.
[15] Nationellt Kvalitetsregister for Cervix Cancer Prevention (NKCx), http://nkcx.se/templates/_rsrapport_2017.pdf [in Swedish]
[16] LARS ANDERSSON Increased incidence of cervical cancer in Sweden: Possible link with HPV vaccination Indian Journal of Medical Ethics Online First Published April 30, 2018
[17] © WHO Regional Office for Europe 2018
[18] Cancer in Norway 2016
[19] SEER 9 National Center for Health Statistics, CDC
[20] Francim, HCL, Public Health France, INCa. Projections of Cancer Incidence and Mortality in Metropolitan France in 2017 - Solid Tumors [Internet]. Saint-Maurice: Public health France [updated 02/01/2018; viewed on the 09/05/2018
[21] Chris T Bauch Cervical cancer incidence can increase despite HPV vaccination www. The Lancet.com/infection Vol 10 September 2010
[22] Charlotte J. Haug, MD, Ph.D. Human Papillomavirus Vaccination - Reasons for Caution N Engl J Med 359; 8 www.nejm.org August 21, 2008
[23] George F. Sawaya, MD, and Karen Smith-McCune, MD, Ph.D. HPV Vaccination - More Answers, More Questions: N Engl J Med 356; 19 www.nejm.org May 10, 2007
[24] Lindsey R. Baden, MD, Gregory D. Curfman, MD, Stephen Morrissey, Ph.D. And Jeffrey M. Drazen, MD Human Papillomavirus Vaccine - Opportunity and Challenge N Engl J Med 356; 19 www.nejm.1990 org May 10, 2007
[25] F.-J. Authier, R. K Gherardi Myofasciitis macrophages: state of knowledge Rev Neurol (Paris) 2007; 163: 10, 985-993
[26] M Couette, MF Boisse, P House, P Brugieres, P Cesaro, X Chevalier f, Romain K. Gherardi, AC Bachoud-Levi, FJ Authier Long-term persistence of vaccine-derived aluminum hydroxide is associated with chronic cognitive dysfunction : Journal of Inorganic Biochemistry (2009)
[27] Bauch CT, Li M, Chapman G, Galvani AP. Adherence to cervical screening in the era of human papillomavirus vaccination: how low is too low? Lancet Infect Dis 2010; 10: 133-37.
[28] Alison C Budd, Julia ML Brotherton, Dorota M Gertig, Theresa Chau, Kelly T Drennan and Marion Saville Cervical Screening for Women with Human Papillomavirus Med J Aust 2014; 201 (5) 279-282)
[29] 4 to 9 of more than 150 known variants of HPV virus
[30] Place occupied by a species in an ecosystem. The cervix represents a particularly favorable environment for the multiplication of HPV viruses. The elimination of the 4 to 9 strains targeted by the vaccines allows the other strains to multiply, some of them being more dangerous than the ones they replace.
[31] Fangjian Guo Fangjian Guo, Jacqueline Hirth, Abbey B. Berenson. Comparison of HPV prevalence between HPV-vaccinated and non-vaccinated young adults (20-26 years) Abstract number 844 American Association for Cancer Research 2015 meeting Philadelphia.
[32] Buchbinder SP, Mehrotra DV, Duerr A, et al. Efficacy assessment of a cell-mediated immunity HIV-1 vaccine ( the Step Study ): a double-blind, randomized, placebo-controlled, test-of-concept trial. Lancet. 2008; 372: 1881-1893. First Efficacy trial of T-cell-based vaccine that failed to confer protection.

[33] Gray GE, Allen M, Moodie Z, et al. Safety and efficacy of the HVTN 503 / Phambilic studyof a clade-B-based HIV-1 vaccine in South Africa: a double-blind, randomized, placebo-controlled test-of-concept phase 2b study. Lancet Infect Dis. 2011; 11: 507-515.

[34] Rafick-Pierre Sekaly. The failed HIV Merck vaccine study: a step back or a launching point for future vaccine development. YWAM © The Rockefeller University Press Vol. 205, No. 1, January 21, 2008 7-12 www.jem.org/cgi/doi/10.1084/jem.20072681
[35] And made mandatory for health professions
[36] Jehannin-Ligier K, Dantony E, Bossard N, Molinié F, Defosse G, Daubisse-Marliac L, Delafosse P, Remontet L, Uhry Z. Projection of cancer incidence and mortality in Metropolitan France in 2017 . Technical report. Saint-Maurice: Public Health France, 2017. 80 p. Available from the URL: www.santepubliquefrance.fr and http://www.e-cancer.fr/
[37] Marc Girard's website www.rolandsimion.org
[38] Delépine Vaccine safety, a lure? Withdrawal of Sanofi-Pasteur Dengue Vaccine in the Philippines in December 2017 2 1 2018
docteur.nicoledelepine.fr/securite-vaccinale-un-leurre-retrait-du-vaccin-sanofi-pasteur-contre-la-dengue-aux-philippines-en-decembre-2017/
[39] https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/securite-vaccinale-un-leurre-200212?pn=1000#forum5093671
[40] http://sante.lefigaro.fr/article/dengue-l-oms-recommends-to-state-patients-before-vaccinating/
[41] Like some Swedish or British officials