Comodo SSL

פורמאלדהיד (Formaldehyde)

פורמאלדהיד היא תרכובת אורגנית. כשמוסיפים לה מים היא נקראת פורמלין. הפורמלין משמש להשמדת חיידקים ושימור חומר ביולוגי.

ביוני 2011 הוכרז פורמאלדהיד ע"י המרכז הלאומי לטוקסיקולוגיה בארה"ב כחומר קרצינוגני (העלול לגרום לסרטן) 1-3. בשל תכונותיו, נקשר הפורמלדהיד לדנ"א התאי. קישור זה יכול לגרום לכשלים בחלוקת התא ולמוטציות אשר יכולות לגרום לסרטן11.

הפורמאלדהיד הנוזלי יעיל ביותר בהשמדה של רוב החיידקים והפטריות כולל הנבגים שלהם. נמצא לרוב במשחות לטיפול בבעיות עור (כדוגמת יבלות).

פורמאלדהיד משמש כחומר אנטי חיידקי בחיסונים. מטרתו למנוע מהחיידק או הווירוס להיות פעיל בתהליך החיסון (ובכך למנוע מחלה כתוצאה מהחיסון) וכמו כן למנוע זיהום של החיסון בהדבקות משניות של וירוסים/חיידקים או פטריות במהלך ייצור החיסון4. כמו כן, נמצא בשימוש בתעשיית הבניה ובמעבדות.

פורמאלדהיד, למרות היותו חומר אשר מטרתו בחיסונים לגרום לאינאקטיבציה (חוסר פעילות) של הפתוגן בחיסון, נכשל בעבר לגרום לאינאקטיבציה של נגיף ה- SV40, נגיף מסרטן, אשר היה נוכח בחיסון כנגד מחלת הפוליו.

פורמאלדהיד הוא חומר רעיל מאד לאדם. בליעה של 30 מ"ל תמיסה המכילה 37% פורמאלדהיד דווחה כקטלנית לאדם בוגר5. תמיסה מימית של פורמאלדהיד נמצאה כמאכלת יעילה ביותר ועלולה לגרום לנזקים חמורים במערכת העיכול.

פורמאלדהיד ידוע גם כחומר אלרגני (בנוסף על היותו רעיל וקרצינוגני) 6.

סקירה מחקרית חדשה, המאגדת מספר מחקרים, מצאה קשר הדוק בין חשיפה מתמשכת לפורמאלדהיד (מצוי בקצף המשמש לבידוד בבתים) לבין אסתמה בקרב ילדים7. חשיפה בריכוז של 1.9 חלקיקים פר מיליון (ppm), הראתה נזק ברור לתפקוד מערכת הנשימה8. מחקרים נוספים תומכים בהנחה כי חשיפה לפורמאלדהיד מעלה את בעיות הפיריון אצל נשים. בנשים שעובדות במעבדה נמצא קשר ישיר להפלות טבעיות וחשיפה לפורמאלדהיד ובמחקר שנעשה בנשים סיניות, נמצא קשר ישיר בין אי סדירות וסתית לבין החשיפה לפורמאלדהיד8. לא נעשו מחקרים דומים על ההשפעה בגברים.

כמו כן, מחקרים מראים קשר הדוק בין חשיפה לפורמאלדהיד והסיכוי לחלות בסרטן מסוג לוקמיה, בעיקר מילואיד-לוקמיה 9-10.

מחקרים שבדקו את הקשרים בין פורמאלדהיד לבין חלבונים ברמה המולקולרית דווחו על השפעה על חלבון נשא בשם BSA (bovine serum albumin). קשירה של פורמאלדהיד גורמת לריפיון הקשרים המולקולרים של חלבון ה-BSA וכתוצאה מכך ישנה פגיעה בעירנות ואדם עלול להרגיש עייף ותשוש.

 


1. Harris, Gardiner (10 June 2011)"Government Says 2 Common Materials Pose Risk of Cancer. New York Times.

2. National Toxicology Program (10 June 2011). "12th Report on Carcinogens". National Toxicology Program.

3. National Toxicology Program (10 June 2011). "Report On Carcinogens - Twelfth Edition - 2011". National Toxicology Program.

4. Center for Disease Control: vaccines

5. Medical Management Guidelines for Formaldehyde".

6. "Formaldehyde", Formaldehyde, 2-Butoxyethanol and 1-tert-Butoxypropan-2-ol, IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans 88, Lyon, France: International Agency for Research on Cancer, 2006, pp. 39–325, ISBN 92-832-1288-6, Report on Carcinogens, Eleventh Edition, U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, National Toxicology Program, 2005.

7. McGwin, G; Lienert, J; Kennedy, JI ."Formaldehyde Exposure and Asthma in Children: A Systematic Review" (2009)Environmental health perspectives118: 313–7

8. Formaldehyde in China: Production, Consumption, Exposure Levels, and Health Effects (2009) 35 (8), Environmental International, pp. 1210–1224,

9. Formaldehyde exposure and Leukemia: A New Meta-Analysis and Potential Mechanisms,(2009) 681 (2-3), Mutation Research/Reviews in Mutation Research, pp. 150–168,

10. Formaldehyde and Leukemia: Epidemiology, Potential Mechanisms, and Implications for Risk Assessment,(2010) 51, Environmental and Molecular Mutagenesis, pp. 181–191,

11. EPA, Detection of Formaldehyde–DNA Adducts: Development of New Methods, EPA Grant Number: R828112C067